Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"ZDZISŁAW POGODA"

Równomierne obciążenie procesorów w systemie wieloprocesorowym

Czytaj za darmo! »

System wieloprocesorowy ze wspólną pamięcią został w uproszczony sposób pokazany na rys. 1. Obecne w systemie procesory realizując swoje zadania programowe muszą co pewien czas kontaktować się ze wspólną pamięcią, tzw. pamięcią globalną. Kontakty te umożliwiają wymianę danych między poszczególnymi jednostkami obliczeniowymi. W tym celu procesory wysyłają tzw. zgłoszenia dostępu. Ponieważ do[...]

Nierównomierne obciążenie procesorów w systemie wieloprocesorowym

Czytaj za darmo! »

Niech systemwieloprocesorowy ze wspólną pamięcią [2] składa się z N procesorów. Obecne w systemie procesory, realizując swoje zadania programowe, muszą co pewien czas kontaktować się ze wspólną pamięcią, tzw. pamięcią globalną. Kontakty te umożliwiają wymianę danych między poszczególnymi jednostkami obliczeniowymi. W tym celu procesory wysyłają tzw. zgłoszenia dostępu. Ponieważ do pamięci globalnej wiedzie tylko jedna magistrala, a w danej chwili tylko jeden procesor może z niej korzystać, to procesory o niższych priorytetach będą czasami musiały oczekiwać na swój dostęp w kolejce. Zależnie od sprzętowej konstrukcji takiego systemu, cykl dostępu do pamięci globalnej każdego procesora (nie licząc jego ewentualnego czasu oczekiwania w kolejce), składa się z jednego lub kilku cyk[...]

Układ arbitrażu z pełną rotacją priorytetów do najniższego dla systemu wieloprocesorowego

Czytaj za darmo! »

W klasycznej architekturze systemu wieloprocesorowego procesory komunikują się przez wspólną pamięć oraz pojedynczą magistralę [2]. Jednocześnie nawet kilka jednostek procesorów może wysłać swoje zgłoszenia dostępu do pamięci. Jednak w tym samym czasie tylko jeden procesor może przesyłać dane przez magistralę. Pozostałe jednostki muszą oczekiwać w kolejce na dostęp do magistrali. Z tego też[...]

 Strona 1