Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"PAWEŁ MALIK"

Analiza wpływu kształtu i gęstości rastra CTP na cechy obrazu drukowanego.Zagadnienia wstępne i zdefiniowanie pojęć

Czytaj za darmo! »

Moduł separacji i rastrowania obrazu w programach graficznych umożliwia wybór wartości wielu zmiennych sterujących. Najistotniejszymi dla poligraficznego odwzorowania obrazu barwnego są gęstości, kąty i rodzaj rastrów, współczynnik bądź profil konwersji RGB-CMYK oraz limit ilości farby nakładanej warstwowo na podłoże. Powyższe zmienne często przyjmują wartości standardowe, które w żaden spos[...]

Rastry w cyfrowej przygotowalni offsetowej

Czytaj za darmo! »

Wpracy [13] zaprezentowano zagadnienia wstępne, podstawy technologii różnych odmian druku oraz definicje pojęć związanych z rastrowym odwzorowaniem obrazu, niezbędnym do druku kolorowego lub w skali szarości. Niniejsze opracowanie formułuje przyjęty do dalszych rozważań matematyczny opis oraz przedstawia różne kształty punktu rastrowego używane w procesie cyfrowego naświetlania form drukowyc[...]

Błędy odwzorowania rastrów w cyfrowej przygotowalni offsetowej

Czytaj za darmo! »

W porzednim artykule [14] zaprezentowano matematyczny opis oraz różne kształty punktu rastrowego używane w procesie cyfrowego naświetlania form drukowych CTP (ang. Computer To Plate). Przedstawiono wyniki analizy błędów odwzorowania wybranych rastrów oraz pomiarów tych błędów. Analiza błędów odwzorowania wybranych rastrów Do oszacowania wartości błędów odwzorowania rastra w naświetlarkach posłużymy się przedstawioną metodą analitycznej symulacji błędów. Zapewniając naturalne warunki odwzorowania podczas analizy, założymy rozdzielczość urządzenia odwzorowującego R = 2540 dpi. Rozpatrujemy zakres liniatur L z przedziału <5,R/5>. Dolna granica wynika z ograniczeń języka postscript, a górna - z możliwości druku offsetowego. Analizie zostaną poddane wybrane rastry reprezentatywne[...]

 Strona 1