Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"JAN DOROSZ"

Rozwój techniki światłowodowej w kraju 2009-2011


  Technika światłowodowa jako część inżynierii materiałowej, optyki, optoelektroniki, fotoniki i telekomunikacji jest intensywnie rozwijana w kraju w laboratoriach uczelnianych, a także w resortowych jednostkach badawczo rozwojowych. Krajowe środowisko techniki światłowodowej zorganizowane w kilku stowarzyszeniach, jak: Sekcja Optoelektroniki Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, Polski Komitet Optoelektroniki SEP, Sekcja Optyki PTF oraz Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne, spotyka się co półtora roku w czasie krajowych konferencji światłowodowych pt. "Światłowody i Ich Zastosowania" w celu podsumowania bieżących osiągnięć i wyznaczenia kierunku dalszych prac badawczych i technicznych. Podobne zwyczaje obowiązują w krajowym środowisku techniki laserowej, obejmującym również technikę światłowodową, które także spotyka się cyklicznie co trzy lata w Świnoujściu na Sympozjum Techniki Laserowej STL, organizowanym przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Technika światłowodowa jest także obecna na konferencjach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Polskie Towarzystwo Techniki Sensorowej - organizator cyklu konferencji Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne COE, oraz na corocznej Konferencji Młodych Uczonych WILGA Photonics Applications and Web Engineering [1]. Światłowody i ich Zastosowanie (Białowieża 2011) W dniach 26-29 stycznia 2011 w Białymstoku i Białowieży odbyła się XIII Krajowa Konferencja pt. Światłowody i ich Zastosowania [2]. Konferencja była zorganizowana przez Katedrę Optoelektroniki i Techniki Świetlnej (poprzednio Katedra Promieniowania Optycznego) na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej [3] przy współpracy z Oddziałem Białostockim PTETiS [4]. Organizator konferencji - Katedra Optoelektroniki i Techniki Świetlnej Politechniki Białostockiej powstała w 1983 roku założona przez prof. Mieczysława Banacha (jako zakład Technik Radiacji). Przez wiele lat była kierowana przez[...]

Światłowody i ich zastosowania 2014 DOI:10.15199/ELE-2014-026


  Technika światłowodowa rozwijana jest w kraju, także na poziomie technologicznym, od połowy lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Wkrótce będziemy obchodzić jej krajowe czterdziestolecie. Pierwsze ośrodki technologiczne powstały na terenie Wydziału Chemii UMCS w Lublinie (prof. A. Waksmundzki, J.Wójcik, A.Gorgol) w 1975 roku, a następnie na terenie instytutu ITME w Warszawie (L. Kociszewski), Hucie Szkła Polam-Ożarów, oraz na Politechnice Białostockiej i w Hucie Szkła Białystok (J. Dorosz). Obecnie technologiczne prace badawcze nad światłowodami są kontynuowane z sukcesem w trzech ośrodkach: Lubelskim (UMCS i PL), Białostockim (PB) i Warszawskim (ITME). Produkowane zaawansowane światłowody są stosowane w badaniach materiałowych i technologicznych, rozwoju procesów, a także do wytwarzania funkcjonalnych elementów i urządzeń fotonicznych. Z produkcji światłowodów telekomunikacyjnych, fotonicznych i specjalizowanych nietelekomunikacyjnych, w wymienionych ośrodkach, korzysta wiele laboratoriów elektronicznych, metrologicznych, telekomunikacyjnych, optoelektronicznych i fotonicznych, głównie uczelnianych, w całym kraju i zagranicą. Z tych światłowodów produkcji krajowej zbudowano wiele innowacyjnych elementów, układów i systemów fotonicznych. Dzięki dostępności w kraju światłowodów włóknistych telekomunikacyjnych i specjalnych, na wielu uczelniach mogły rozwinąć się nowoczesne laboratoria fotoniki światłowodowej. Jest to znaczny, chyba niedoceniany, sukces krajowych ośrodków technologicznych, wśród których Laboratorium Technologii Światłowodów na UMCS w Lublinie, pod kierownictwem prof. Andrzeja Waksmundzkiego, było pierwsze. Tradycja krajowych konferencji światłowodowych Krajowe środowisko naukowo-techniczne fotoniki i optoelektroniki światłowodowej spotyka się co półtora roku, na ogół w dość licznym towarzystwie gości zagranicznych, na Krajowej Konferencji" Światłowody i ich Zastosowania". XV Konferencja OFTA2014 odbyła się[...]

Rozwój techniki światłowodowej w Polsce 2017 DOI:10.15199/13.2017.3.1


  Konferencja "Światłowody i Ich Zastosowania" odbywa się cyklicznie w kraju od 1976 r., obecnie co półtora roku. Jest organizowana naprzemiennie przez dwa krajowe światłowodowe ośrodki technologiczne w Białymstoku (Politechnika) i Lublinie (UMCS). Konferencja światłowodowa gromadzi zainteresowane osoby ze środowisk akademickich, technologicznych, aplikacyjnych, przemysłowych, biznesowych, administracyjnych i podsumowuje okresowe osiągnięcie naukowo-techniczne i aplikacyjne środowiska krajowego, z udziałem gości zagranicznych. Od 1986 roku, konferencja "Optical Fibres and Their Applications - OFTA" jest wspierana przez SPIE poprzez publikację jej materiałów w serii Proc. SPIE. Konferencja zazwyczaj gromadzi ok. 150 osób i prezentowanych jest ok. 100 prac naukowo-technicznych. XVII Konferencja Światłowody i Ich Zastosowania, organizowana przez Politechnikę Białostocką, odbyła się w styczniu br. i zgromadziła podobną liczbę uczestników i prac. Tematyka konferencji, którą można w skrócie określić jako fotonikę światłowodową, obejmuje technologię światłowodów włóknistych aktywnych i biernych, aktywne elementy współpracujące ze światłowodami jak źródła i detektory, światłowodowe elementy funkcjonalne, czujniki światłowodowe, oraz urządzenia, układy i systemy - czujnikowe, sieciowe, transmisyjne. Artykuł przedstawia w skrócie przegląd wybranych prac naukowo-technicznych XVII edycji Konferencji Światłowody i Ich Zastosowania. Słowa kluczowe: światłowody, światłowody wielordzeniowe, technika światłowodowa, włókna optyczne, aktywne włókna optyczne, lasery światłowodowe, czujniki światłowodowe, elementy światłowodowe, fotonika światłowodowa.Krajowe spotkania naukowo-techniczne fotoniki i ich rola integracyjna Wąsko-tematyczne konferencje krajowe organizowane przez aktywne i wpływowe środowiska naukowo-techniczne, przemysłowe i biznesowe, szczególnie w obszarze fotoniki, elektroniki i telekomunikacji, odgrywają fundamentalną, i nie do p[...]

Światłowody specjalne - optycznie aktywny światłowód o spiralnym rdzeniu

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono zjawiska ograniczające efektywną pracę wzmacniaczy włóknowych i przedstawiono unikalne właściwości optycznie aktywnego światłowodu o spiralnym rdzeniu. Dla takiego typu włókna, obok zagadnień związanych z doborem składu chemicznego i syntezą szkieł oraz poszukiwań nowych metod jego formowania, istotne są parametry geometryczne rdzenia - mimośrodowość, skok spirali oraz średnica zwoju. Podano wyniki technologicznych poszukiwań mających na celu wytworzenie światłowodów o spiralnym rdzeniu. Przedstawiono oryginalne, otrzymane po raz pierwszy w kraju, światłowody o spiralnym rdzeniu. Abstract. The paper presents the unique properties of helical-core optical fibres and the results of authors’ technological investigations in production of this kind of fibres. The [...]

Cztery dekady rozwoju nauki i techniki światłowodowej w kraju - część 1 DOI:


  Artykuł jubileuszowy dedykujemy pamięci pionierów techniki światłowodowej w Polsce, którzy byli promotorami i współtwórcami jej początkowego rozwoju: prof. Adam Smoliński, prof. Zenon Szpigler, prof. Andrzej Waksmundzki, prof. Bohdan Paszkowski, prof. Maksymilian Pluta, prof. Krzysztof Holejko, dr Jan Wójcik, prof. Jan Rayss, dr Stanisław Sońta. W niniejszej pierwszej części artykułu opisano rozwój techniki światłowodowej w kraju, w aspektach technologicznych, w okresie 1975-1983, na tle stanu techniki światowej. Wspomniano pierwsze krajowe spotkania środowiska naukowo- technicznego technologii światłowodowej w Jabłonnej od 1976 roku a następnie w Lublinie i Krasnobrodzie, Białymstoku i Białowieży. W drugiej części, po krótkim podsumowaniu historii rozwoju krajowej technologii, wracamy do współczesności przedstawiając syntetycznie stan prac w trzech laboratoriach: Lubelskim (UMCS), Białostockim (Politechnika) i Warszawskim (ITME). Obecny stan prac będzie podsumowany na kolejnej Konferencji "Światłowody i Ich Zastosowania" w Nałęczowie, we wrześniu br. Światłowodami w aspekcie transmisji obrazów i energii świetlnej interesowano się w latach pięćdziesiątych 20 wieku. Za początek techniki światłowodowej w aspekcie transmisji sygnałów uznaje się powszechnie rok 1966 i publikację Ch.Kao. W roku 1973 w Laboratoriach Bella zastosowano na świecie po raz pierwszy do produkcji światłowodów modyfikowaną metodę CVD. W kraju technologię światłowodów rozpoczęto w roku 1975 prawie jednocześnie w trzech ośrodkach w Lublinie, Warszawie i Białymstoku. Zaledwie w kilka lat później bo w roku 1978 tą metodę MCVD zastosowano wyjątkowo efektywnie w Zakładzie Chemii Fizycznej (potem Zakładzie Technologii Światłowodów) na Wydziale Chemii UMCS w Lublinie otrzymując włókna optyczne o tłumieniu poniżej 5 dB/ km w pierwszym oknie transmisyjnym [1-3]. W tym czasie rozpoczęto też prace nad metodą plazmową PACVD. Wczesne i perfekcyjne opanowanie technol[...]

Światłowód o spiralnym rdzeniu

Czytaj za darmo! »

Rozwój technologii włókien aktywnych oraz metod pompowania diodowego pozwolił na otrzymanie laserów włóknowych dużej mocy o bardzo dobrej jakości wiązki promieniowania. Istotną rolę odegrała tutaj specyficzna konstrukcja światłowodu aktywnego o podwójnym płaszczu, który różni się od włókna konwencjonalnego (jednopłaszczowego o cylindrycznym, centralnie położonym rdzeniu) tym, że posiada dod[...]

Wpływ parametrów konstrukcyjnych aktywnego światłowodu wielordzeniowego na jakość generowanego promieniowania

Czytaj za darmo! »

Dynamiczny rozwój technologii wytwarzania światłowodów domieszkowanych jonami ziem rzadkich umożliwił powstawanie różnych konstrukcji laserów włóknowych dużej mocy [1-10]. Pomimo swoich zalet, klasyczna już konstrukcja aktywnych światłowodów dwupłaszczowych, wykorzystywanych do budowy laserów włóknowych dużej mocy, posiada określone ograniczenia [1]. Energia impulsu zależy od energii zgromadzonej w ośrodku aktywnym, która to z kolei ograniczona jest przez zawartość domieszki czynnej i objętość aktywnego rdzenia oraz zjawisko wzmocnionej emisji spontanicznej ASE (ang. Amplified Spontaneous Emission). Dodatkowo, stosunkowo małe pole powierzchni przekroju aktywnego rdzenia, klasycznych światłowodów aktywnych, sprzyja przekroczeniu gęstości mocy, przy której pojawiają się niepożądane zjawiska nieliniowe (m.in. wymuszone rozproszenie Ramana, wymuszone rozpraszanie Brillouina oraz samomodulacja fazy). Lasery włóknowe wykorzystujące dwupłaszczowe światłowody wielordzeniowe otwierają nowe możliwości w zakresie konstrukcji krótkich laserów włóknowych dużej mocy. We włóknach tego typu zgromadzona ilość jonów domieszki ziemi rzadkiej jest N-krotnie (N - liczba rdzeni) większa niż w klasycznym światłowodzie z jednym rdzeniem. Fakt ten umożliwia redukcję długości włókna niezbędnej do absorpcji promieniowania pompującego. Jeżeli promieniowanie generowane w poszczególnych rdzeniach jest wzajemnie koherentne to na obraz dyfrakcyjny wiązki laserowej w polu dalekim składa się centralnie położony pik o dużym natężeniu i małej rozbieżności (supermod) oraz symetrycznie rozłożone listki boczne o znacznie mniejszym natężeniu (rys. 1). W artykule przedstawiono analizę jakości wiązki laserowej, laserów włóknowych zbudowanych na bazie wytworzonych przez autorów różnych konstrukcji aktywnych światłowodów wielordzeniowych. Przeanalizowano również wpływ pojawiających się wskutek różnych czynników odchyleń fazy na współczynnik jakości wiązki laserowej [...]

Cztery dekady rozwoju nauki i techniki światłowodowej w Polsce - część 2 DOI:


  Artykuł jubileuszowy dedykujemy pamięci pionierów techniki światłowodowej w Polsce, którzy byli promotorami i współtwórcami jej początkowego rozwoju: prof. Adam Smoliński, prof. Zenon Szpigler, prof. Andrzej Waksmundzki, prof. Bohdan Paszkowski, prof. Maksymilian Pluta, prof. Krzysztof Holejko, dr Jan Wójcik, prof. Jan Rayss, dr Stanisław Sońta. W pierwszej części artykułu opisano rozwój techniki światłowodowej w kraju, w aspektach technologicznych, w okresie 1975-1983, na tle stanu techniki światowej. Wspomniano pierwsze krajowe spotkania środowiska naukowo-technicznego technologii światłowodowej w Jabłonnej od 1976 roku a następnie w Lublinie i Krasnobrodzie, Białymstoku i Białowieży. W niniejszej drugiej części, po krótkim podsumowaniu historii rozwoju krajowej technologii, wracamy do współczesności przedstawiając syntetycznie stan prac w trzech laboratoriach: Lubelskim (UMCS), Białostockim (Politechnika) i Warszawskim (ITME). W roku 1973 w Laboratoriach Bella zastosowano na świecie po raz pierwszy do produkcji światłowodów modyfikowaną metodę CVD. W kraju technologię światłowodów rozpoczęto w roku 1975 prawie jednocześnie w trzech ośrodkach w Lublinie, Warszawie i Białymstoku. Zaledwie w kilka lat później bo w roku 1978 tą metodę MCVD zastosowano wyjątkowo efektywnie w Zakładzie Chemii Fizycznej (potem Zakładzie Technologii Światłowodów) na Wydziale Chemii UMCS w Lublinie otrzymując włókna optyczne o tłumieniu poniżej 5 dB/km w pierwszym oknie transmisyjnym [1-3]. W tym czasie rozpoczęto też prace nad metodą plazmową PACVD. Wczesne i perfekcyjne opanowanie technologii MCVD na UMCS rozpoczęło złoty okres tego znakomitego ośrodka technologicznego. W roku 1982 na Politechnice Białostockiej opracowano i wyprodukowano metodami hybrydowymi DC i RiT jako w jednym z pierwszych miejsc na świecie jednomodowe i wielomodowe światłowody wielordzeniowe o rdzeniach bliźniaczych i heterogenicznych, dwu, cztero- i wielokrotnych o ukł[...]

 Strona 1