Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"DARIUSZ STACHAŃCZYK"

Środowisko integracji rozproszonych zasobów komponentów wirtualnych

Czytaj za darmo! »

Wykorzystanie w projektach nowych układów SoC (ang. System on a Chip) zaprojektowanych uprzednio elementów, tzw. wirtualnych komponentów VC (ang. Virtual Component), jest jedną z najpopularniejszych metod pozwalających sprostać coraz bardziej złożonym zadaniom projektowym przy jednoczesnym utrzymaniu na stałym poziomie kosztów i czasu realizacji projektu. Ponieważ efektywność takiego podejśc[...]

Wykorzystanie języka XML w procesie projektowania układów SoC

Czytaj za darmo! »

Rosnąca z roku na rok złożoność realizowanych systemów elektronicznych powoduje, że tradycyjne metody projektowania, polegające na samodzielnej realizacji niezbędnych bloków funkcjonalnych systemu w postaci kodu HDL, a następnie ich integracji w modelu top-level, który po weryfikacji jest syntetyzowany i implementowany w postaci układu ASIC lub FPGA, stają się rozwiązaniem zdecydowanie nieef[...]

Projektowanie układów asynchronicznych z wykorzystaniem środowiska BALSA

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z projektowaniem systemów asynchronicznych, najważniejsze zalety tego typu układów w porównaniu do układów synchronicznych oraz praktyczne przykłady ich implementacji. Przedstawione zostały również przykłady najważniejszych narzędzi wspomagających proces projektowania układów asynchronicznych. W artykule przedstawiono dokładniej środowisko BALSA oraz wyniki doświadczeń i prób implementacji wybranych układów asynchronicznych z wykorzystaniem tego środowiska. Abstract. The paper presents selected issues related to the asynchronous systems design, the most important advantages of such systems in comparison to synchronous circuits, and practical examples of their implementation. The paper includes also the description of best know EDA tools supporting asynchronous circuit design, including BALSA design environment. The BALSA design environment was used to implement some asynchronous circuits in FPGA structure and the experimental results and conclusion are also included in this paper. (Using BALSA environment for the asynchronous circuits design). Słowa kluczowe: układy asynchroniczne, projektowanie systemów asynchronicznych. Keywords: asynchronous circuit, design of electronic asynchronous circuits. Wprowadzenie Analizując trendy w dziedzinie projektowania złożonych systemów elektronicznych można zauważyć, że od wielu lat zdecydowana większość układów realizowana jest w postaci synchronicznej. W ostatnich kilku latach obserwuje się jednak również rosnące zainteresowanie systemami realizowanymi w postaci asynchronicznej. Spowodowane jest to potencjalnymi korzyściami wynikającymi z zastosowania asynchronicznej architektury, które zwykle są trudne lub niemożliwe do osiągnięcia w przypadku układu synchronicznego [1]. Najważniejsze zalety architektury asynchronicznej to: - brak problemów z dystrybucją globalnego sygnału zegarowego - rozprowadzenia linii sygnałowych, w taki sposób, aby z[...]

 Strona 1