Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"GRZEGORZ JÓŹWIAK"

Mikroskopia bliskiego pola Shear Force/sił atomowych z interpretacją wyników poddanych transformacie FFT

Czytaj za darmo! »

W 1986 r. Binnig i Rohrer otrzymali nagrodę Nobla za odkrycie mikroskopu tunelowego (STM - ang. Scanning Tunneling Microscopy), umożliwiającego obserwacje pojedynczych atomów [1]. To wydarzenie zapoczątkowało trwający do dnia dzisiejszego rozwój różnych technik bliskiego pola, które, wykorzystując zjawiska fizyczne z obszaru nanometrowego, pozwalają na obserwację obiektów o skrajnie małych r[...]

Układ lock-in z cyfrową syntezą częstotliwości w technice FPGA


  Układy typu lock-in umożliwiają detekcję sygnału o określonej częstotliwości nawet w otoczeniu szumów przekraczających 1000 razy amplitudę badanego przebiegu. Urządzenie działa jak filtr pasmowo-przepustowy o niezwykle wąskim paśmie i dużej dobroci [1]. W trakcie pomiaru wykorzystywana jest technika znana jako detekcja fazoczuła, wymagająca sygnału referencyjnego o ściśle określonych parametrach. Lock-in znany jest również pod nazwami nanowoltomierz, woltomierz homodynowy, prostownik fazoczuły. Znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach nauki m.in. do pomiarów tłumienia światłowodów, częstotliwości rezonansowych układów elektronicznych czy właściwości materiałowych powierzchni (jako element mikroskopu AFM). Pierwsze układy detekcji fazoczułej wykonywane były za pomocą elementów analogowych. Dynamiczny rozwój techniki cyfrowej pozwolił na skonstruowanie numerycznych układów lock-in o lepszej stabilności i dokładności pomiaru oraz znacznie większej rezerwie dynamicznej niż ich analogowe odpowiedniki [2-4]. Artykuł opisuje własną konstrukcję cyfrowego detektora wykonanego na bazie techniki FPGA i popularnych przetworników A/C i C/A, kontrolowanego przez komputer PC. Detekcja fazoczuła i synteza częstotliwości Kluczowymi elementami układu lock-in są detektor fazy PSD (Phase Sensitive Detector) i generator. Istotą detekcji fazy jest pomiar składowej sygnału o bardzo dokładnie określonej częstotliwości. Wybór częstotliwości odniesienia odbywa się poprzez sygnał referencyjny. Może on być doprowadzony z zewnętrznego źródła, lub generowany wewnątrz układu, np. za pomocą bezpośredniej syntezy cyfrowej DDS (Direct Digita[...]

 Strona 1