Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ MAZUREK"

Wybrane aspekty realizacji komputerowych systemów do projekcji laserowych ze sterownikami standardu ILDA

Czytaj za darmo! »

Powszechne wykorzystanie laserów było przez wiele lat ograniczone ich bardzo wysokim kosztem, dużym rozmiarem oraz niską trwałością. Opracowanie i masowa produkcja pozbawionych tych wad laserów półprzewodnikowych na ciele stałym (DPSSL - Diode Pumped Solid State Laser) sprawiły, że obecnie są one wykorzystywane w wielu dziedzinach nauki, przemysłu w medycynie oraz w urządzeniach powszechnego[...]

Porównanie nowej metody sterowania przetwornicami DC/DC z metodą sterowania wykorzystującą kontrolę prądu cewki

Czytaj za darmo! »

Opisywane w literaturze układy sterowania pracą przetwornic są najczęściej realizowane jako regulatory PID, uwzględniające tylko jedną zmienną stanu (napięcie na kondesatorze) lub dodatkowo prąd cewki konwertera [3-6]. Rozwiązania te są skuteczne w otoczeniu przewidywanego punktu pracy, a jego zmiana powoduje pogorszenie właściwości stabilizowanego napięcia wyjściowego [2]. Na VI Krajowej K[...]

Nowa idea sterowania przetwornicami DC/DC

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach są prowadzone intensywne badania układów przetwarzających energię, szczególnie przetwornic DC/DC. Opisywane w literaturze metody sterowania napięciem wyjściowym przetwornic oraz modele tych układów zależą od typu układu, trybu (CCM, DCM) i punktu pracy przetwornicy [1-5]. Z przeprowadzonych przez autorów badań wynika, że uwzględniając w układzie sterowania energię zgromad[...]

Badanie prototypu cyfrowo sterowanej przetwornicy DC/DC z wykorzystaniem algorytmu "Bumblebee"

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach prowadzone są intensywne badania układów przetwarzających energię, wśród których integralną i ważną klasę układów stanowią przetwornice DC/DC [1-5]. Z analizy literatury przedmiotowej wynika, że przetwornice sterowane klasycznie, stosowanymi w tych układach regulatorami PID, nie są w stanie sprostać rosnącym wymaganiom wobec ich parametrów [1-5]. Standardowymi rozwiązania[...]

 Strona 1