Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Karol KUREK"

LOGO! na klatce schodowej

Czytaj za darmo! »

Oszczędność energii elektrycznej - tak bardzo istotna w dzisiejszych czasach - ma ogromne znaczenie dla ochrony środowiska naturalnego. W celu zmniejszenia jej zużycia poszukujemy różnych sposobów i metod, w każdej dziedzinie życia. Wstęp Działając zgodnie z tą logiką, podczas projektowania oświetlenia w siedzibie firmy KDM-automatyka uzyskaniu oszczędności energii nadano priorytetowe znaczenie. Poza tym, rozwiązanie to miało dawać jeszcze dodatkowe korzyści, takie jak np. podnoszenie komfortu dla użytkowników czy wykorzystanie do załączania oświetlenia zewnętrznego przed siedzibą firmy. System sterowania zbudowano wykorzystując sterownik LOGO! firmy Siemens. Dzięki wykorzystaniu takiego rozwiązania skrócono czas potrzebny na projektowanie i uruchomienie instalacji. Łat[...]

Programowy tester automatyki zabezpieczeniowej wykorzystujący Sampled Values DOI:10.15199/48.2018.11.03

Czytaj za darmo! »

Wykrywanie i eliminacja zwarć w systemie elektroenergetycznym jest głównym zadaniem elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, kluczowym z punktu widzenia stabilności i niezawodności systemu elektroenergetycznego. Fakt eliminacji zakłócenia w dużej mierze zależy między innymi od pewności działania urządzenia zabezpieczeniowego. Z tego powodu wiele uwagi przykłada się do testowania algorytmów pomiarowych i zabezpieczeniowych zaimplementowanych w zabezpieczeniach, jak również do testów logik i połączeń wykonywanych w czasie uruchomienia terminali zabezpieczeniowych w docelowym obiekcie. Aktualne rozwiązania wykorzystujące standard IEC 61850 [3], [4] pozwalają na wprowadzenie zabezpieczeń operujących na pomiarach i sygnałach cyfrowych w miejsce wartości analogowych jak również komunikatów GOOSE w zastępstwie sygnałów dwustanowych w formie połączeń drutowych [11]. W nowym typie konstrukcji zabezpieczeń, dane dotyczące pomiarów prądów i napięć trafiają do przekaźnika w formie cyfrowej bezpośrednio poprzez łącze komunikacyjne np. światłowodowe. Urządzenia wykorzystujące cyfrowe wartości pomiarowe są dostępne na rynku od kilku lat, a od niedawna w KSE pojawiają się ich pierwsze wdrożenia. Obecnie dostępne na rynku testery, służące do weryfikacji działania urządzeń automatyki elektroenergetycznej wykorzystujących IEC61850 SV, są realizowane w postaci przystawek lub rozszerzeń zgodnych ze standardem IEC61850 do już istniejących rozwiązań (np. OMICRON) bądź samodzielnych testerów. W przypadku zabezpieczeń posiadających jedynie cyfrowe wejścia pomiarowe, możliwe jest ich testowanie za pomocą komputera PC wyposażonego w kartę sieciową i odpowiednie oprogramowanie. Podejście takie pozwala na znaczne obniżenie kosztów ponoszonych na zakup urządzeń testowych oraz uproszczenie samego układu testowego. W artykule przedstawiono wyniki testów tego rodzaju oprogramowania, uruchomionego na komputerze klasy PC działającego pod kont[...]

Cechy domowych urządzeń elektrycznych przydatne w metodach ich identyfikacji stosowanych w systemach Home - meteringu opracowane na podstawie pomiarów laboratoryjnych DOI:10.15199/48.2016.11.42

Czytaj za darmo! »

Zagadnienia związane z określeniem stanu włączenia lub wyłączenia domowych urządzeń elektrycznych, są jednym z ważniejszych problemów z jakimi borykają się systemy sieci inteligentnych (ang. smart metering). Określenie stanu wyłączenia lub włączenia danego odbiornika, wiąże się z wykonaniem pomiaru sygnałów dostępnych w domowej sieci nn, takich jak napięcie zasilania oraz prąd obciążenia. Na ich podstawie istnieje możliwość wykrycia faktu włączenia lub wyłączenia urządzenia, natomiast jego identyfikacja może być o wiele bardziej kłopotliwa. Artykuł opisuje wyniki testów i analiz związanych z zagadnieniami identyfikacji domowych urządzeń elektrycznych oraz ich stanów, wykonane w laboratorium IEN PW z wykorzystaniem rzeczywistych urządzeń. Abstract: Issues related to the identification of on or off state of household electrical appliances are one of the major problems faced by the intelligent network systems (ang. Smart metering). Discovery of such status is based on the measurement of signals available in a building wiring. Those signals are voltage and load current. On this basis, it is possible to detect the on or off state of a device, while identification of device type can be much more difficult. The article describes the results of tests performed in the IEN PW laboratory using real world equipment and analyzes the issues of identification of household electrical appliances and their states. (Household electrical equipment and their characteristics useful in methods of identification systems used in home metering developed on the basis of measurements made using real devices). Słowa kluczowe: metody identyfikacji, domowe urządzenia elektryczne, home metering Keywords: methods of identification, household electrical equipment, home metering Wprowadzenie Zagadnienia związane z określeniem stanu włączenia lub wyłączenia domowych urządzeń elektrycznych są jednym z głównych problemów inteligentnych systemów pomiarowych. Jak wiadomo w gosp[...]

Koncepcja wirtualizacji usług zabezpieczeniowych w stacjach elektroenergetycznych DOI:10.15199/48.2017.05.02

Czytaj za darmo! »

Artykuł opisuje koncepcję technologii wirtualizacji, które mogą posłużyć do stworzenia nowej generacji Inteligentnych Urządzeń Elektronicznych (IED). Przegląd koncepcji został oparty o rozwiązania informatyczne stosowane w konwencjonalnych systemach informatycznych. Poddano analizie rozwiązania platform witalizacyjnych firm VMware oraz Microsoft pod kierunkiem wykorzystania w urządzeniach IED. Abstract. The article describes the concept of virtualization technology, which can be used to create a new generation of Intelligent Electronic Devices (IEDs). The presented overview of the concept was based on well-known virtualization concepts used in conventional systems. The VMware and Microsoft platforms are analyzed under their potential application for IEDs virtualization. The concept of virtualization technology, which can be used to create a new generation of Intelligent Electronic Devices Słowa kluczowe: Wirtualizacja IED, Wirtualizacja IEC-61850, platforma VMware, Ethernet w IEC-61850, GOOSE, wirtualne maszyny. Keywords: virtualization IED, virtualization IEC-61850, VMware platform Wstęp Odkąd technologia mikroprocesorowa oraz nowoczesne technologie cyfrowe weszły do systemów zabezpieczeniowych i kontroli w stacjach elektroenergetycznych, istotne zmiany zaczynają zachodzić lub już zaszły w pracy układów sterowania i zabezpieczeń stacji. Urządzenia IED (ang. Intelligent Electronic Devices) stopniowo zastępują tradycyjne przekaźniki zabezpieczeniowe, dotychczas pracujące jako samodzielne urządzenia zabezpieczeniowe. Urządzenia IED mają również kilka wbudowanych, nowych funkcji. Współpracują z licznikami inteligentnymi, sieciowymi przełącznikami sterującymi, starego typu przekaźnikami elektronicznymi, jak i mechanicznymi. Z racji kompleksowości nowych rozwiązań, w przypadku wystąpienia nieprawidłowej pracy urządzenia IED, jak nieudane wyłączenie danego ciągu zasilającego po wystąpieniu zwarcia lub przypadkowe wyłączenie zdrowej lini[...]

Pomiary SV oraz synchronizacja czasu w cyfrowych układach automatyki zabezpieczeniowej DOI:10.15199/48.2018.11.08

Czytaj za darmo! »

Technologia cyfrowych pomiarów SV (ang. Sampled Value), wykorzystywana w nowoczesnych układach cyfrowej automatyki zabezpieczeniowej, opiera się na zastosowaniu mikroprocesorowych urządzeń pomiarowosterujacych MU (ang. Merging Unit), dokonujących próbkowania sygnałów prądowych i napięciowych pochodzących z przekładników, a następnie ich dostarczenia do urządzeń automatyki w postaci cyfrowej [1]. Urządzenia te nie mają jeszcze powszechnie przyjętej nazwy w języku polskim, ale wydaje się, że odpowiednim wyrażeniem może być: "jednostka scalająca". Urządzenia te zazwyczaj umieszczane są w pobliżu aparatury, z której odbierają sygnały pomiarowe. Wygenerowane strumienie danych, składające się z ramek SV, przesyłane są z jednostki scalającej do dedykowanych portów komunikacyjnych innych urządzeń zainstalowanych na stacji elektroenergetycznej, za pomocą łącza Ethernet, przy wykorzystaniu protokołów komunikacyjnych zdefiniowanych w normie IEC61850. Rozwiązanie polegające na wykorzystaniu jednostek scalających, w porównaniu z klasycznymi układami wykorzystującymi wyłącznie pomiary analogowe, pozwala zmniejszyć nakłady inwestycyjne i koszty eksploatacji stacji (redukcja okablowania). Ponadto zwiększa bezpieczeństwo personelu oraz pozwala na dostarczenie danych pomiarowych jednym kanałem komunikacyjnym (szyna procesowa) do więcej niż jednego urządzenia. Dalszy rozwój urządzeń wykorzystujących standard IEC61850, może pozwolić w najbliższej przyszłości na stworzenie układów automatyki opisanych w [2], a więc integrację wszystkich urządzeń zabezpieczeniowych do pojedynczego systemu świadczącego usługi zabezpieczeniowe. Do poprawnej współpracy jednostek pomiarowych z innymi urządzeniami IED, niezbędne jest wykorzystanie właściwej synchronizacji czasu. Bez poprawnej synchronizacji czasu wielkości pomiarowe dostarczane przez jednostkę scalającą, mogą nie być właściwym odzwierciedleniem wartości rzeczywistych, których pomiar dokonywany b[...]

 Strona 1