Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ANNA BELCARZ"

Wpływ modyfikacji powierzchni tytanowych warstwami SiO2-TiO2 na adhezję komórek bakteryjnych

Czytaj za darmo! »

Kształtowanie nowoczesnych materiałów dla medycyny, w tym implantów ortopedycznych, powinno uwzględniać osiągnięcie określonych właściwości mechanicznych, odporności na zużycie oraz korozję. Implanty powinny ponadto odznaczać się właściwościami niealergizującymi, nietoksycznymi, sprzyjać namnażaniu osteoblastów oraz dobrze zrastać się z naturalną kością. Istotnym problemem w aplikacji biomateriałów jest adhezja komórek bakteryjnych i tworzenie biofilmu. Adhezja bakterii, zapoczątkowana przez adsorpcję białek do powierzchni biomateriału [1, 2], jest pierwszym krokiem do powstawania na powierzchni zaatakowanego implantu tzw. biofilmu bakteryjnego. Jego wykształcenie się na powierzchni implantu stanowi niezwykle groźne zjawisko, gdyż bakterie immobilizowane wewnątrz biofilmu nabie[...]

 Strona 1