Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy Rusin"

BIM w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S.A DOI:10.15199/33.2018.11.20


  organizacji BIM W BUDOWNICTWIE www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 11 ’2018 (nr 555) 1) BIMPOINT Sp. z o.o. 2) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. *) Adres do korespondencji: j.rusin@bimpoint.pl DOI: 10.15199/33.2018.11.20 BIM w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S.A. mgr inż. Wojciech Kalisz1) mgr inż. Błażej Kordziński2) mgr inż. arch. Jerzy Rusin1)*) Rys. 1.Współzależność rozszerzeń IFC5 (buildingSMART, 2018) 74 BIM W BUDOWNICTWIE 11 ’2018 (nr 555) ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X www.materialybudowlane.info.pl budowy oraz cyklicznej rejestracji stanu budowy na podstawie modelu. Rejestracja polega na aktualizacji geometrii, uzupełnianiu informacji o historii elementów (cyfrowy rejestr budowy będący odpowiednikiem dziennika budowy w tradycyjnej formie). Finalnymetapem fazy realizacji jest przygotowanie modelu do integracji z systemem Asset Management. Faza eksploatacji - wsparcie procesów zarządzania majątkiem sprowadza się do integracji modeli z fazy realizacji z systemem Asset Management. Uzupełnieniem modeli są operaty geodezyjne w postaci chmur punktów, które łącznie (system Asset Management, modele BIM, chmury p[...]

Utworzymy oddział buildingSMART w Polsce! DOI:10.15199/33.2018.01.25

Czytaj za darmo! »

Wlistopadzie 2017 r. grupa największych firm budowlanych w Polsce (HOCHTIEF Polska,WARBUD,MOSTOSTAL Warszawa, MOTA-ENGILE Central Europe, ELECTRAM&E Polska, ENGIE Technika Instalacyjna) zawiązała porozumienie i powołała "Fundację na rzecz utworzenia buildingSMART Polska" - krajowego oddziału międzynarodowej organizacji buildingSMART, której celem jest rozwój i popularyzacja otwartej współpracy z wykorzystaniem BIM. Główne zadania Fundacji, to przede wszystkim zbudowanie podstaw funkcjonowania i wypromowanie przyszłego stowarzyszenia buildingSMART Polska jako forum współpracy podmiotów reprezentujących szeroko pojęty rynek budowlany w Polsce. Tym razem od firm wykonawczych wychodzi inicjatywa upowszechnienia BIMw działalności budowlanej na polskim rynku. Obecnie trwają procedury związane z rejestracją Fundacji, niemniej idee i motywacje przyświecające fundatorom są żywe i już dziś zaczynamy o nich rozmawiać. Zanim zaprezentujemy ważną rolę organizacji buildingSMART w kreowaniu mechanizmów zastosowania BIMna świecie, a tym bardziej zanim opiszemy polską inicjatywę dotyczącą utworzenia lokalnego oddziału buildingSMART, warto zastanowić się, komu BIMjest potrzebny i o jaki BIM chcielibyśmy zabiegać jako profesjonaliści z dziedziny budownictwa. W Polsce dojrzeliśmy już do merytorycznej rozmowy w gronie rynkowych konkurentów. Jako Fundacja, a docelowo stowarzyszenie buldingSMART Polska, chcielibyśmy wymianę doświadczeń i opinii pomiędzy praktykami i kluczowymi uczestnikami rynku budowlanego w Polsce po części prowokować i moderować. Przez dobrze zapowiadającą się współpracę z redakcją miesięcznika "Materiały Budowlane", Fundacja na rzecz utworzenia buildingSMART Polska włącza się w dzieło współtworzenia stałego działu "BIM w budownictwie" na łamach czasopisma - działu zainicjowanego sześć lat temu przez śp. Piotra Miecznikowskiego, dla któregoważnąmisją było dążenie dowprowadzenia BIMdo polskiego budownictwa. [...]

Konferencja buildingSMART Summit w Paryżu DOI:10.15199/33.2018.05.29


  Wpierwszym tegorocznym numerze miesięcznika „Materiały Budowlane” w artykule pt. „Utworzymy oddział buildingSmartwPolsce” przedstawiono cele i zasady organizacji buldingSMART (bS), której centralny organ stanowi buildingSMART International [bSI], a także podjętą inicjatywę powołania oddziału bS w Polsce (http://buildingsmart.org.pl). Dwa razy w roku bS organizuje międzynarodowe konferencje pod nazwą building- SMART Summit. Ostatnie takie wydarzenie miało miejsce w Paryżu (26 – 29 marca 2018 r.) i zgromadziło ok. 400 uczestników reprezentujących 38 krajów i 225 firm zainteresowanych realizacją koncepcji openBIM. Polskę i podmioty zaangażowane w tworzenie oddziału bS w naszym kraju reprezentowała silna sześcioosobowa grupa przedstawicieli firm: WARBUDS.A.,HOCHTIEF Polska S.A. iBIMPOINTsp. z o.o.[...]

 Strona 1