Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Manuel M. Ferreira"

MODELOWANIE ZANIKÓW W ŚRODOWISKU MORSKIEGO TERMINALU KONTENEROWEGO DOI:10.15199/59.2017.6.50


  Modelowanie kanałów radiowych jest niezwykle ważną częścią procesu projektowania systemów radiokomunikacyjnych i ma kluczowe znaczenie dla ich niezawodności. Znanych jest wiele modeli kanałów, jednakże dotyczą one głównie typowych zewnętrznych i zamkniętych środowisk propagacyjnych. Zagadnienia modelowania kanału radiowego w środowiskach uprzemysłowionych, a w szczególności zewnętrznych są wciąż w niewystarczający sposób przebadane. Jak dotąd znanych jest kilka modeli propagacyjnych dla zamkniętych środowisk uprzemysłowionych, takich jak np. papiernie [1], chemiczne zakłady celulozowe i fabryki produkujące kable [2], kryte parkingi samochodowe [3], a także lotniska [4]. Z uwagi na brak modeli dla otwartych środowisk uprzemysłowionych, których przykładem jest terminal kontenerowy, regułą jest stosowanie w takich środowiskach wybranych znanych modeli propagacyjnych dla środowisk miejskich, po uprzednim ich dopasowaniu [5]. Jednakże dokładność tak dopasowanych modeli nie jest satysfakcjonująca, co wskazuje na potrzebę opracowywania nowych modeli dla nietypowych środowisk otwartych. Nie inaczej jest w przypadku terminalu kontenerowego, gdzie propagacja fal radiowych ma miejsce w obecności metalowych pofalowanych ścian, utworzonych przez kontenery poustawiane w stosy, których rozmieszczenie i wysokości są zmienne w czasie. Nie bez znaczenia są także zjawiska dyfrakcji i odbicia, powodowane przez ciągniki kontenerowe i dźwigi poruszające się po terenie terminalu. W literaturze przedmiotu można znaleźć wyniki kilku prac badawczych dotyczących rozważanego środowiska. W [6] autorzy proponują prosty model propagacyjny dla trzech częstotliwości: 433, 868 i 2400 MHz. Z kolei w [7] zaproponowano model propagacyjny dla szerszego zakresu częstotliwości, od 500 MHz do 4 GHz. Najbardziej złożone podejście w postaci wielowariantowego modelu propagacyjnego dla systemów ruchomych, pracujących na terenie terminalu kontenerowego, zaproponow[...]

 Strona 1