Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"MICHAŁ K. BUDZIK"

Właściwości połączeń klejonych Al/laminat epoksydowy ze wzmocnieniem z włókienwęglowych

Czytaj za darmo! »

Połączenia adhezyjne cieszą się rosnącą popularnością w różnych dziedzinach techniki, stając się konkurencją dla połączeń tradycyjnych. Zalety połączeń klejonych to: mała masa, i wysoka wytrzymałość mechaniczna, równomierny rozkład naprężeń, możliwość łączenia różnych materiałów. Wadami są wrażliwość na wahania temperatury oraz starzenie i degradacja w agresywnych środowiskach, co powoduje t[...]

Wpływ zmiennych własności adhezyjnych powierzchni klejonych na propagację pęknięcia w złączu Al/laminat epoksydowo-węglowy

Czytaj za darmo! »

Konstrukcje klejone znajdują coraz szersze zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, m.in. lotnictwie, motoryzacji, przemyśle okrętowym czy budownictwie. Najczęściej klei się elementy z polimerów i kompozytów polimerowych, jednak obserwuje się też rosnące wykorzystanie połączeń polimer/metal i metal/metal. Połączenia adhezyjne popularność zawdzięczają atrakcyjnym właściwościom, takim jak: duża odporność na korozję, brak konieczności wprowadzania otworów pod nity czy śruby (karbów strukturalnych), łatwość wykonania [1]. Klejenie jest też obecnie coraz częściej stosowanym sposobem naprawiania uszkodzeń kadłubów samolotów, jako alternatywa dla łatek nitowanych [2]. Najczęściej przykleja się łatki aluminiowe do aluminiowego podłoża, natomiast elementy kadłuba z kompozytu polimerow[...]

Pomiary energii pękania złączy klejonych z elastyczną warstwą kleju

Czytaj za darmo! »

Szersze wykorzystanie techniki klejenia w przemyśle wymaga roz- woju wiedzy na temat zachowania złączy klejonych i opracowywa- nia nowych metod badań efektywności adhezji klejów. Stosowa- ne w środowiskach polskich zespołów zajmujących się badaniem nowych systemów adhezyjnych, tradycyjne wskaźniki, takie jak: wytrzymałość statyczna na ścinanie, rozciąganie, moduł sprężysto- ści wzdłużnej czy postaciowej są mało przydatne z aplikacyjnego punktu widzenia. Ponadto czyste stany naprężeń są trudne do uzy- skania, a wyniki badań nie świadczą o możliwościach i zachowaniu złącza w długim okresie czasu. Dokładniejsze są metody bazujące na mechanice pękania. Wymagają one jednak popularyzacji pośród interdyscyplinarnego forum: chemików, materiałowców i mecha- ników. Prace prowadzone w Katedrze Inżynierii Materiałowej Wydzia- łu Mechanicznego Politechniki Gdańskiej we współpracy z Uni- wersytetem Bordeaux (Francja) stanowią przykład nowoczesnego podejścia do oceny nowych systemów adhezyjnych przez lepsze zrozumienie mechanizmów pękania połączeń klejonych. Kolejny artykuł autorstwa polsko-francuskiego zespołu dotyczy tej nowej dziedziny inżynierii materiałowej. Próby wykorzystujące mechanikę pękania, zwłaszcza typ I ob- ciążenia (rozwieranie), są bardzo ważnym narzędziem określania własności i trwałości złączy klejonych [1÷11]. Test klina, zwany często[...]

 Strona 1