Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy Dudek"

Matryca bezpieczeństwa pożarowego w odniesieniu do procesu inwestycyjnego DOI:


  W artykule zaprezentowane zostało przydatne narzędzie zarządzania bezpieczeństwem pożarowym - matryca bezpieczeństwa pożarowego. Jest ona przydatna zarówno projektantom, wykonawcom, jak i inwestorom - w szczególności ich służbom nadzoru, w tym także służbie bhp.Pod pojęciem procesu inwestycyjnego kryje się szereg czynności tworzących złożoną całość. Mieszczą się w nim inwestycje polegające na budowie, przebudowie i rozbudowie obiektów budowlanych, ale również instalacji i procesów technologicznych. Każda z inwestycji ma swą specyfikę i złożoność, co sprawia wiele kłopotu nie tylko projektantom, ale też innym osobom funkcyjnym zaangażowanym w realizację projektów, nadzór nad ich realizacją oraz nadzór nad szeroko pojętym bezpieczeństwem. Po wykonaniu zadania inwestycyjnego następuje jego odbiór oraz przejęcie przez inwestora obiektu do eksploatacji. Każdy obiekt powinien spełniać wymagania prawne, w tym również te wynikające z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej [1]. W celu spełnienia tych wymagań, realizacja zadania inwestycyjnego powinna obejmować udział inwestora na każdym etapie, tj. w fazie projektowania, wykonawstwa i przejmowania do eksploatacji. Przy tym właśnie ogromną rolę odgrywa zaangażowanie służby bhp oraz inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Od ich dobrej znajomości wymagań prawnych zależy bezpieczeństwo wykonawstwa i eksploatacji obiektu. W artykule przedstawiono "Matrycę bezpieczeństwa pożarowego w odniesieniu do procesu inwestycyjnego", która poprzez zawarte w niej wskazówki ma stanowić narzędzie pracy (pomocne zwłaszcza służbie bhp i inspektorom ochrony przeciwpożarowej), ale również element systemu zarządzania bezpieczeństwem pożarowym. Komentarz nr 1 Strefy zagrożenia wybuchem są często mylone z pomieszczeniem zagrożonym wybuchem, a to nie to samo. Pomieszczenie zagrożone wybuchem to pomieszczenie, w którym prowadzone są procesy mogące wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w którym materiały ta[...]

 Strona 1