Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Chibowski"

Spękania włosowate posadzek przemysłowych

Czytaj za darmo! »

Na utwardzonej powierzchniowo posadzce betonowej można zaobserwować siatkę spękań powierzchni betonu, tzw. spękań włosowatych. Czasami są one widoczne dopiero po zamoczeniu posadzki (fotografia 1). Kształtem przypominają plastry miodu. Pojedyncze pola mają na ogół średnicę 3 - 10 cm. Spękania ze względu na ich przyczynę (osuszenie górnej warstwy, zawierającej większą ilość cementu) nie [...]

Posadzka bezspoinowa na palach

Czytaj za darmo! »

Podstawowymproblememwużytkowaniu posadzek przemysłowych są dylatacje. W halach zamkniętych, poza specjalnymi przypadkami, dylatacje nie są wykonywane i obliczane z uwzględnieniem ruchów termicznych. W miejscach, w których stosujemy dylatacje pozorne lub konstrukcyjne, występuje również zjawisko "paczenia się" płyt (curlingu). Skutki tego zjawiska są najczęściej spotykaną usterką w posadzkach przemysłowych. W związku z tym coraz większą popularnością cieszą się rozwiązania o ograniczonej liczbie dylatacji z pominięciem całkowitym dylatacji nacinanych. W takich posadzkach konieczne jest skuteczne zapanowanie nad skurczem płyty na długości nawet do 50 m, a w praktyce w rozstawie 36 - 40 m. Posadzki beznacięciowe (bezspoinowe), realizowane od kilku lat także w Polsce,mają wiele właściwości, dzięki którym coraz większa liczba inwestorów decyduje się zapłacić większe pieniądze w trakcie budowy i ograniczyć znacznie koszty użytkowania posadzek. W posadzkach bezspoinowych efektywna łączna długość dylatacji jest prawie dziesięciokrotnie mniejsza niż w tradycyjnych. Każda z dylatacji jest dyblowana, a kra[...]

Dylatacje w betonowych posadzkach bezspoinowych DOI:10.15199/33.2015.11.23


  W ostatnich 15 latach coraz częściej stosowane są bardzo duże pola betonowych posadzek bez nacięć przeciwskurczowych (rozpiętość pól zwiększyła się z 6 x 6 m do nawet 60 x 60 m).Wynika to z dążenia do unikania problemów związanych z bieżącym utrzymaniem posadzek, m.in. ze względu na wykruszanie się dylatacji w betonie. Skurcz i wywijanie się krawędzi (tzw. curling) [1] często jest bowiem przyczyną niszczenia krawędzi płyt i ich klawiszowania. Należy zaznaczyć, że termin posadzki bezspoinowe jest dosyć niezręcznym tłumaczeniem z angielskiego określenia "jointless". Lepiej byłoby nazywać je posadzkami beznacięciowymi. Obecnie w przypadku posadzek najczęściej stosuje się pola o wymiarach ok. 36 x 36 m lub 40 x 40 m i między poszczególnymi polami montuje się złącza konstrukcyjne. Ich zadaniem jest transfer obciążeń pomiędzy płytami, przeciwdziałanie wywijaniu się płyt oraz zabezpieczenie krawędzi posadzek. Wielkość otwarcia dylatacji posadzek Końcowawielkość dylatacji (fotografia 1) zależy od skurczu płyty, który w praktyce możemy w uproszczeniu obliczyć jako iloczyn odległości i współczynnika skurczu. Angielska instrukcja Technical Report 34 zaleca zmniej[...]

Naprawa utwardzonych posadzek przemysłowych metodą RetroPlateTM


  Polerowanie betonu metodą RetroPlate™(fotografia 1) jest szybką i skuteczną alternatywą dla napraw powłokowych posadzek. Polega na trwałej zmianie mechanicznych i chemicznych właściwości wierzchniej struktury betonu w wyniku zastosowania połączonych procesów szlifowania, impregnacji i polerowania posadzki. Wykonanie takiej naprawy zapewnia posadzce betonowejmożliwość efektywnego użytkowania w okresie co najmniej równym początkowej gwarancji, czyli 5 lat, a często znacznie dłużej. Kiedy warto zastosować polerowanie betonu metodą RetroPlateTM W logistyce towarów oraz produkcji przemysłowej niezmiennie poszukuje się rozwiązań szybkich, trwałych i atrakcyjnych cenowo. W przypadku utwardzonych posadzek betonowych, a te najczęściej występują w halach magazynowych i produkcyjnych, konieczność zaplanowania i wykonania naprawy na czynnym obiekcie jest nie lada wyzwaniem. Istnieje wiele czynników, które mogą utrudnić renowację lub naprawę posadzki, a u zleceniodawcy wywoływać wiele obaw. Hałas, nieprzyjemny zapach, zapylenie obiektu, długie przerwy technologiczne, konieczność specjalistycznej pielęgnacji to tylko kilka najczęściej wymienianych problemów. Na szczęście, metoda RetroPlate ™ eliminuje znakomitą większość z nich, niejednokrotnie pozwalając użytkować obszary posadzki nawet podczas ich naprawy. Najczęściej RetroPlate™stosuje się do napraw powierzchni posadz[...]

 Strona 1