Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Ewelina Brodawka"

Dynamiczna symulacja dwuetapowej destylacji w ramach koncepcji Przemysł 4.0 DOI:10.15199/62.2018.3.14


  Ciągły rozwój nowych technologii i próby ich wykorzystania w przemyśle powodują, że po trzeciej rewolucji przemysłowej przyszedł czas na kolejną. Czwarta rewolucja przemysłowa określa-na również terminem Przemysł 4.0 (Industrie 4.0, Industry 4.0) to idea wykorzystująca w głównej mierze osiągnięcia współczesnego świata, takie jak "Internet rzeczy" IoT (Internet of things) oraz sztuczna inteligencja, do całkowitej przebudowy struktur i organizacji procesów produkcyjnych1). Globalny dostęp do dużych zbiorów danych, ich dynamiczne przetwarzanie i analiza w czasie rzeczywistym, upowszechnienie wykorzystania robotów w różnych etapach produkcji, powstawanie "inteligentnej" fabryki (smart factory) oraz nowe możliwości obliczeniowe pozwalają na ukierunkowanie produkcji na ciągle zmieniające się potrzeby klienta oraz na dokonywanie kosztowych i produktowych optymalizacji procesów2). Koncepcja Industrie 4.0 po raz pierwszy została zdefiniowana przez niemiecki rząd w opisie strategii High-Tech 2020 przedstawionej w 2013 r.3). Pracę nad podobnymi koncepcjami bazującymi na wykorzystaniu nowych narzędzi technologicznych w celu osiągnięcia przewagi przemysłu swojego kraju są prowadzone w wielu ośrodkach naukowo-badawczych na całym świecie (np. program "Made in China 2025")4, 5). W Polsce także rozpoczął się proces przeobrażania gospodarki6) zgodnie z ideami nowej rewolucji, zauważalny szczególnie w przypadku dużych koncernów, gdzie nacisk jest położony na produkcję masową. Globalny rozwój rynku m.in. chemikaliów wymaga od polskich firm ciągłego specjalistycznego rozwoju oraz wejścia w atrakcyjne, istniejące już łańcuchy produkcyjne. Pomóc w tym ma strategiczny projekt "Polska platforma Przemysłu 4.0"7), przedstawiony w trakcie jednej z największych w Polsce konferencji Impact’17 poświęconej czwartej rewolucji przemysłowej. Projekt, którego celem jest koordynowanie i wspieranie przedsiębiorców we wdrażaniu rozwiązań tej koncepcji poprzez[...]

 Strona 1