Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Anigacz"

Sposób naprawy przewodu kominowego


  Przedstawiono problemy związane z osadzaniem się w przewodach kominowych sadz twardych i szklistych. Omówiono także przyczyny oraz skutki powstawania osadów, które mogą wystąpić w przypadku gdy nie zostaną podjęte odpowiednie działania utrzymaniowo - naprawcze. Zaprezentowano metodę mechaniczną usuwania z przewodu kominowego osadów sadz twardych i szklistych na przykładzie obiektu rzeczywistego. Wybrana metoda, jest jedną z najszybszych i najskuteczniejszych, a także wpływa na wzrost bezpieczeństwa użytkowania. Keywords: renovation, chimney conductor Abstract The problems connected with deposition of glassy and hard soot in chimney conductor are presented in the paper. Causes and results of the deposition that can occur in the case of lack of proper maintenance and repairs have been introduced as well. The mechanical method of removing the deposition of hard and glassy soot from the chimney conductor has been presented basing on a real object. The selected method is one of the fastest and most effective and increases also security of the user. © 2006-2011 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved *) Dr hab. inż. Wojciech Anigacz, profesor Politechniki Opolskiej - Politechnika Opolska, Wydział Budownictwa; w.anigacz@po.opole.pl **) Inż. Krzysztof Drożdżol, mistrz kominiarski - Politechnika Opolska, Wydział Budownictwa; k.drozdzol@po.opole.pl Sposób naprawy przewodu kominowego Renovation Methodology of Chimney Conductor WOJCIECH ANIGACZ*) KRZYSZTOF DROŻDŻOL**) Ciepłownictwo , Ogrzewnictwo , Wentylacja 43/1 (2012) 30÷32 www.cieplowent.pl DUŻA część przewodów kominowych w budynkach ulega zasmoleniu w wyniku nieprawidłowej eksploatacji [2]. Stosowanie paliw (świeżego drewna, torfu, węgla brunatnego itp.) o dużej zawartość wody, sprzyja powstawaniu i osadzaniu się trudnych do usunięcia sadz szklistych i twardych [4]. Często oczyszczenie komina w tra[...]

 Strona 1