Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Dimitri A. Osipov"

Zastosowanie równania Boltzmanna do opisu procesów wzbogacania surowców DOI:10.15199/62.2018.10.15


  Surowce mineralne są niezbędne do egzystencji i rozwoju człowieka. Rosnące zapotrzebowanie prowadzi do wyczerpywania się ich zasobów i konieczności eksploatacji uboższych złóż, zwłaszcza.w przypadkach surowców cennych i rzadkich. Eksploatacja uboższych złóż z kolei powoduje wzrost zainteresowania metodami wzbogacania kopalin z wykorzystaniem coraz bardziej sprawnych maszyn i urządzeń, jak również wymusza konieczność optymalizacji tych procesów. Wykorzystanie surowców mineralnych najczęściej determinowane jest ich wcześniejszym rozdrobnieniem1-5). Jest to konieczne, aby osiągnąć odpowiedni skład ziarnowy, zapewniający wymagane właściwości danego surowca. Aby osiągnąć żądane działanie materiałów mineralnych, często należy je uprzednio zgranulować lub zbrykietować6- 8). Dzieje się tak np. w rolnictwie i farmakologii. Ekonomiczny aspekt procesów wzbogacania minerałów często zmienia się pod wpływem zmian struktury zasobów naturalnych pozyskiwanych minerałów. To, co jeszcze niedawno było nieopłacalne, dzisiaj staje się ekonomicznie zasadne. Z głównych metod wzbogacania surowców mineralnych wymienić można1) (i) wzbogacanie grawitacyjne wykorzystujące różnice gęstości minerału użytecznego i skały płonnej, (ii) wzbogacanie oparte na różnicy kształtu ziaren minerałów wykorzystujące różnice ich kształtu, (iii) wzbogacanie wykorzystujące różnice twardości ziaren, polegające na selektywnym rozdrabnianiu materiału, a następnie odsianiu bardziej skruszonego materiału, (iv) wzbogacanie termo-adhezyjne oparte na różnicy właściwości termicznych minerałów, gdzie taśma pokryta żywicą termoplastyczną w odpowiedniej temperaturze wykazuje właściwości przyczepności ziaren takich materiałów, jak dolomit lub anhydryt, (v) wzb[...]

 Strona 1