Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Robert Walczak"

Badania modelowe przepustów drogowych z GRP w skali naturalnej DOI:10.15199/33.2018.11.06


  Istotą konstrukcji podatnych z rur z tworzyw sztucznych przy przenoszeniu obciążeń jest ich współpraca z otaczającą zasypką gruntową przez wykorzystanie tzw. zjawiska przesklepienia [1]. O ile przepusty wykonane z materiałów tzw. sztywnych są znane i powszechnie stosowane w inżynierii komunikacyjnej [4], to przepusty z materiałów tzw. półsztywnych i podatnych są dostępne w Polsce od niedawna [2]. Przepusty instalowane w inżynierii komunikacyjnej są poddane, jak wszystkie inne obiekty inżynierskie,[...]

 Strona 1