Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Janusz Żarnowski"

Wpływ techniki i postępu technicznego na społeczeństwo polskie w latach 1918-1939 DOI:


  Rozważania na temat wpływu techniki na przemiany struktury społecznej II RP są skrótem referatu, jaki autor przedstawił podczas zorganizowanego przez FSNT-NOT spotkania polskich inżynierów z kraju i zagranicy "Wkład inżynierów w odzyskanie niepodległości i budowę państwowości" pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy (Warszawa, 26.04.2018). Polska na tle Europy i świata po odzyskaniu niepodległości W 100-lecie odzyskania niepodległości zasadnicze jest pytanie, jak stan i rozwój techniki wpłynął na społeczeństwo polskie w latach 1918-1939, na jego strukturę i funkcjonowanie. Zjednoczone państwo polskie składało się z kilku dzielnic niezmiernie zróżnicowanych, jeśli chodzi o nowoczesną gospodarkę i technikę. Dzielnica zachodnia, Poznańskie, Pomorze i odzyskany po plebiscycie Górny Śląsk, stanowiąca przed 1914 r. w państwie pruskim obszar o względnie niewysokim poziomie zamożności i techniki, stała się przodującą pod niektórymi względami dzielnicą Polski. Królestwo Polskie, czyli Polska centralna, gdzie uprzednio rozwinął się przemysł, ale przeważało rolnictwo i zacofane obszary wiejskie, stanowiło niższy pod względem cywilizacyjnym obszar; podobnie na południu Galicja, głównie agrarna i niebogata, choć posiadająca kilka miast ze Lwowem na czele, ropę naftową i węgiel. Natomiast ziemie wschodnie, a więc Wileńszczyzna, Nowogródek z okolicą, Polesie i Wołyń, były najbardziej prymitywne gospodarczo i społecznie, składały się z terenów rolniczych o obliczu jak sprzed stu lat, kilku miast historycznie polskich (Wilno) i skrajnie zacofanych, narodowościowo mieszanych miasteczek. Pierwszym zadaniem państwa byłoby więc choćby częściowe wyrównanie różnic, ale to wymagałoby olbrzymich środków i dotyczyło przede wszystkim terenów zamieszkałych w dużej mierze przez prof. dr hab. Janusz Żarnowski Rozważania na temat wpływu techniki na przemiany struktury społecznej II RP są skrótem referatu, jak[...]

 Strona 1