Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"YELYZAVETA SUKHINA"

Badanie elektrofizycznych właściwości papier u banknotowego i banknotów DOI:10.15199/54.2016.1.2


  Celem pracy jest opracowanie konceptualnych podejść efektywnego użycia parametrów elektrofizycznych papieru banknotowego w celu prognozowania wytrzymałości na zużycie przyszłego produktu banknotu, a także adaptacje charakterystyk elektrofizycznych banknotów w jakości kryteriów ich wytrzymałości. Zakres pracy obejmował przeprowadzenie analizy czynników wpływających na procesy zużycia banknotów oraz papieru banknotowego; zbadanie strukturalnych zmian papieru pod wpływem mechanicznych deformacji i przyłożonych napięć stałej i zmiennej wielkości oraz właściwości elektrofizycznych papieru banknotowego. W artykule opisano metodologię obiektywnej oceny wytrzymałości banknotów na podstawie kompleksowego wskaźnika zużycia. Ustalono zależność pomiędzy właściwościami elektrofizycznmi papieru banknotowego a stopniem zużycia banknotów. Potwierdzono, że zmiany parametrów elektrofizycznych, które zachodzą w trakcie zużycia papieru banknotowego, na ogół uzależnione są od rodzaju i orientacji włókien celulozowych, właściwości chłonnych papieru, obecności elementów zabezpieczających, sposobu drukowania i stopnia zużycia papieru. Przedstawiono wyniki badań dla papierów stosowanych w produkcji hrywny ukraińskiej (nominał 10 UAH), tenge kazachskich (nominał 200 KZT) i euro (nominał 10 EUR). Ustalono, że w trakcie zużycia papieru banknotowego zwiększa się przenikalność powietrza i porowatość papieru, jak również i względna równoważna wilgotność, co w efekcie powoduje zmniejszenie odporności na zużycie, jak pojedynczych włókien w papierze, tak i papieru w całości. Obserwuje się również zmniejszenie w trakcie zużycia stałej dielektrycznej papieru. Słowa kluczowe: wytrzymałości banknotów, parametry elektrofizyczne, elementy zabezpieczające Measuring of the electrophysical properties of banknote paper samples and banknotes after being subjected with process of their simulated deterioration was conducted. Perspective of using electrophysical propert[...]

Badanie tłuszczoodporności papieru banknotowego DOI:10.15199/54.2019.1.2


  Problem s tatement Biotic and abiotic objects are the sources of the banknote deterioration. People serve as the biotic objects. It should be noted that this source does the biggest impact of the banknote degradation processes. As was mentioned by other papers [4, 5], the fingers touching process is the major determinant of banknote soiling. Fingerprints accumulate over time and form a yellow-brown layer of an old sebum. They consist of a mixture of sweat (99% water, 1% solids) and sebaceous secretion as well as other materials accumulated on the fingers. Therefore, the contamination layer formed on a banknote surface consists mainly of a mixture of the secretion of the human sebaceous glands (fatty acids (antinea, acetic, oleander, valerian, kapron, etc.)) and dry inorganic dirt (soil components, primarily clay) [3]. After a short time (as usual a few days), the volume of the fingerprints on the banknote surface decreases due to evaporation of volatile components, becomes more viscous, and after that becomes almost solid [2]. As a consequence of these processes, the oil-repellent characteristics of banknote paper becomes important factor of the soil-resistant properties of banknotes in circulation. The grease resistance is an ability of paper to not to pass the grease through. From other perspective it is a paper feature of not being penetrated by oil components and to withstand anti spots characteristics during the contact with different kinds of greases [7]. It is very important to evaluate the barrier properties of banknote paper. However, there is an insufficient discussion of the impact of the grease resistance indicators on the deterioration of banknote papers. Method 3M KIT [9] is widely used for determination of the oil content of packaging materials for products containing vegetables and animal fats. The Kit test is used to quantify or compare the performance of papers and boards, used for food contact and other packa[...]

 Strona 1