Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Artur Miszczak"

Zagrożenia pozostałościami pestycydów dla przemysłu przetwórczego wynikające z zastosowania środków ochrony roślin w uprawach


  W artykule podjęto próbę opisania aktualnej sytuacji w niektórych polskich uprawach ze względu na realnie oznaczane pozostałości pestycydów i ewentualne niebezpieczeństwa wynikające z tego powodu dla produktów przetworzonych. Pestycydy - potrzebne, ale i niebezpieczne Produkując soki, koncentraty, mrożonki, mieszanki owocowo-warzywne, dżemy, przeciery, herbatki owocowe i tym podobne, korzystamy wyjściowo ze świeżych owoców i warzyw pochodzących z upraw, na których najczęściej stosuje się środki ochrony roślin. Bez zastosowania tych środków nie można by było otrzymać dobrej jakości płodów rolnych. Z drugiej jednak strony istnieje pewne niebezpieczeństwo skażenia końcowych produktów spożywczych nadmiernymi ilościami pestycydów. Fakt ten, jeżeli zaistnieje, uniemożliwia wprowadzenie towaru na rynek i najczęściej skutkuje konkretnymi stratami finansowymi. W czasie prowadzenia ochrony upraw stosuje się odpowiednie preparaty chemiczne, które zawierają substancje aktywne, czyli pestycydy, oraz składniki uzupełniające. Aktualnie mogące znajdować się w preparatach pestycydy dopuszczone są przez Komisję Europejską, a ich lista znajduje się w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej i Rady nr 396/2005. W rozporządzeniu tym podaje się również aktualizowane najwyższe dopuszczalne poziomy pestycydów w poszczególnych uprawach, obowiązujące we wszystkich krajach członkowskich UE. Są one ogólnie dostępne i publikowane na specjalnej stronie internetowej: http://ec.europa.eu/ sanco_pesticides/public/index.cfm. Preparaty chemiczne, zawierające dopuszczone do stosowania pestycydy, produkowane przez różne firmy agrochemiczne, muszą być rejestrowane indywidualnie w każdym kraju członkowskim. W Polsce za nadzór nad tą rejestracją odpowiada Mini[...]

Pozostałości środków ochrony roślin w surowcach dla przemysłu przetwórczego


  Słowa kluczowe: pozostałości środków ochrony roślin, owoce i warzywa, przemysł przetwórczy, bezpieczeństwo żywności Key words: residues of plant protection products, fruits and vegetables, processing industry, food safety Residues of plant protection products in raw material for processing industry Fresh fruits and vegetables, which are often raw material for processing industry, may contain residues of plant protection products. Sometimes this could pose a serious problem for companies in sales of their food products. The article describe some of the issues related to the Polish system of laboratories analyzing pesticide residues and the role of government services and processing industry in the food safety system. Świeże owoce i warzywa, będące często surowcem dla przemysłu przetwórczego, mogą zawierać pozostałości środków ochrony roślin. Czasami może to stanowić poważny problem dla firm przy sprzedaży produktów żywnościowych. W artykule poruszono niektóre zagadnienia związane z polskim systemem laboratoryjnym oraz działania służb państwowych i rolę zakładów przetwórczych w systemie nadzorowania bezpieczeństwa żywności ze względu na pozostałości pestycydów. Produkcja owoców i warzyw jest bardzo ważną gałęzią produkcji roślinnej w Polsce, której znaczenie systematycznie wzrasta. Owoce i warzywa są uprawiane nie tylko w celu bezpośredniej konsumpcji, lecz są także surowcami dla przetwórstwa. Z racji rosnącego eksportu i zdobywania nowych rynków zagranicznych, przed krajowym przemysłem przetwórczym stają jednocześnie nowe wyzwania i nowe szanse. Wiąże się to jednocześnie ze zwiększeniem ryzyka w obrocie handlowym, związanego z dużym niekiedy prawdopodobieństwem zanieczyszczenia żywności pochodzenia roślinnego pozostałościami pestycydów. Często stanowi to realną barierę w obrocie towarowym. W sytuacji globalizacji handlu i zunifikowanych wymagań prawnych obowiązujących na wspólnym rynku europejskim, zapewnienie norm dotyczących pozo[...]

Poziom pozostałości pestycydów w owocach oraz wytłokach powstałych jako produkt uboczny przetwórstwa truskawek na soki


  Wysoka podatność truskawki na choroby wymaga stosowania pestycydów na plantacjach towarowych. Wytłoki mogą być cennym składnikiem spożywczym. Celem badania była ocena poziomu pestycydów w owocach, soku i wytłokach. Oznaczanie pestycydów wykonano metodą GC-MS. W badanych owocach, soku surowym i wysuszonych wytłokach wykryto od 3 do 5 substancji w sumarycznej i ilości odpowiednio: 0,22, 0,12 i 0,73 mg/kg. Są to w zmiennych ilościach: boskalid, folpet, pirymetanil, tetrakonazol, trifloksystrobina, a ich zawartości wynosiły 0,1-18% najwyższego dopuszczalnego poziomu (NDP) za wyjątkiem tetrakonazolu, którego poziom w wytłokach osiągnął wartości 70-120% NDP ustanowionej dla truskawek. Gospodarcze i zdrowotne znaczenie truskawek Truskawka (Fragaria ananasa) jest uprawiana w strefie klimatu umiarkowanego i podzwrotnikowego. Największymi światowymi producentami truskawek są: USA, Japonia i Chiny. Polska ze zbiorem nieco ponad 150 tys. t rocznie jest 8. na świecie i 2. w Europie producentem tych smacznych i cennych owoców [1]. Sezonowość zbioru oraz mała trwałość owoców powodują, że truskawki są powszechnie stosowane do produkcji mrożonek, zagęszczonych soków, napojów, nektarów oraz dżemów [2]. Owoce truskawek, poza cenionymi walorami smakowymi, charakteryzują się wysoką zawartością witaminy C, makro- i mikroelementów, błonnika pokarmowego oraz polifenoli [3]. Wśród związków fenolowych, występujących w tych owocach, na szczególną uwagę zasługują kwas elagowy i elagotaniny [4, 5]. Elagotaniną dominującą w truskawkach jest agrimonina, o udokumentowanych właściwościach antywirusowych i aktywności przeciwnowotworowej [6]. Truskawka jest byliną o dużym znaczeniu gospodarczym, uprawianą na plantacjach towarowych z przeznaczeniem do przetwórstwa i jako owoc do bezpośredniego spożycia [6, 7]. Na opłacalność produkcji truskawek duży wpływ mają czynniki biologiczne i agrotechniczne, a najważniejszymi kryteriami powodzenia jest odpowiednio wysoki plon[...]

Otrzymywanie ekstraktów olejowych z nasion owoców jagodowych z wykorzystaniem CO2 w warunkach nadkrytycznych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki wstępnych badań nad wydzielaniem olejów nienasyconych z nasion niektórych owoców jagodowych z wykorzystaniem ekstrakcji w warunkach nadkrytycznych z użyciem ditlenku węgla. Przedstawiono wyniki analiz uzyskanych ekstraktów. Potwierdzono możliwość pozyskiwania z odpadów roślinnych bardzo interesujących produktów o dużym potencjale aplikacyjnym w różnych dziedzinach przemysłu. Blackcurrant and strawberry seeds were recovered from industrial pomaces, disintegrated and extd. with supercrit. CO2 at 50°C under pressure 280-360 bar for 270 min. The exts. were analyzed for acid, peroxide, I, and sapon. nos. as well as for content of proteins, fats and fatty acids. Linolic and aa-linoleic acid were main fatty acids in the extd. oils. The oils contained also larg[...]

Ocena potencjału aplikacyjnego wytłoków, pochodzących z przetwórstwa truskawek i malin na soki DOI:10.15199/64.2015.5.3

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono cechy i właściwości przemysłowych wytłoków z przetwórstwa malin i truskawek na soki zagęszczone, które mogą być pomocne w podjęciu decyzji biznesowej, związanej z wykorzystaniem tych wytłoków w praktyce gospodarczej. Wykazano, że przemysłowe wytłoki truskawek i malin, zwierające wysoką zawartość proantocyjanidyn i elagotanin, przy relatywnie niskim poziomie pozostałości pestycydów, mogą być wykorzystane do wytwarzania ekstraktów, które charakteryzują się ponad 80-procentową skutecznością w ochronie pomidora i pietruszki przed groźnymi chorobami: alternariozą, mączniakiem prawdziwym i zarazą ziemniaka.Wstęp Polska ze zbiorem ok. 200 tys. t truskawek i 120 tys. t malin jest przodującym producentem tych owoców na świecie i dominującym w Europie (FAO, 2014). Sezonowość zbioru, walory odżywcze i sensoryczne oraz krótka trwałość owoców tych dwóch gatunków powodują, że zachodzi konieczność ich szybkiego przetworzenia [1]. Maliny i truskawki, poza walorami odżywczymi i smakowymi, charakteryzują się wysoką zawartością błonnika pokarmowego oraz polifenoli. Wśród związków fenolowych malin i truskawek, na szczególną uwagę zasługują taniny, które występują zarówno w postaci elagotanin, jak i proantocyjanidyn [2, 3]. Skład chemiczny fitozwiązków malin jest złożony i charakteryzuje się znaczną zmiennością [4]. Podstawowymi elagotaninami malin są: lambertianina C i sanguina H-6, zaś truskawek - agrimonina [4]. Elagotaniny i kwas elagowy wykazują szeroki zakres aktywności biologicznej na organizm człowieka i procesy zachodzące w przewodzie pokarmowym [5]. W wielu badaniach wykazano ich działanie przeciwutleniające, antybakteryjne, prebiotyczne oraz zdolność zmniejszania ryzyka niektórych chorób przewodu pokarmowego i układu krwionośnego [5, 6]. Polifenole odgrywają istotną rolę także we wzroście i reprodukcji roślin, a szczególnie dotyczy to flawonoidów, kwasów fenolowych i tanin. Wymienione grupy polifenoli w roślinie pełnią [...]

 Strona 1