Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Piotr DUKALSKI"

Haulage drive with permanent magnet motors in longwall shearer - simulation model DOI:10.15199/48.2015.11.75

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia wyniki przeprowadzonych symulacji pracy napędu posuwu kombajnu z zastosowanymi silnikami synchronicznymi, wzbudzanymi magnesami trwałymi. Przeprowadzono symulacje pracy dla trzech różnych napędów. Pierwszy stanowi odwzorowanie istniejącego napędu ze stosowanym obecnie silnikiem klatkowym. Drugi stanowiący propozycję zastąpienia silnika klatkowego silnikiem wzbudzanym magnesami trwałymi o zbliżonych parametrach do silnika obecnie stosowanego. Trzeci stanowi propozycję zastosowania w napędzie posuwu kombajnu silnika wzbudzanego magnesami trwałymi i gabarytach takich samych jak stosowany silnik klatkowy lecz o znacznie większej mocy oraz większym zakresie prędkości obrotowej. W tej części artykułu została przedstawione charakterystyki parametrów pracy modeli silników, które następnie zostały porównane. Symulacja pracy napędu posuwu kombajnu z zastosowanymi silnikami synchronicznymi, wzbudzanymi magnesami trwałymi Abstract. This paper presents results of simulation of longwall shearer haulage drive with permanent magnet synchronous motors. Simulation of operation has been conducted for three different drives. The first one represents currently used drive with cage induction motor. The second one uses permanent magnet motor as replacement of the cage induction motor, and parameters of new motor are similar to those of the old one. The third proposition is to exchange cage induction motor of the longwall shearer haulage drive for permanent magnet motor, with identical overall dimensions but with significantly increased rated power and rotational speed range. In this part of the paper the different motors' operational parameters and characteristics are presented and compared. Słowa kluczowe: napęd górniczy, silnik synchroniczny z magnesami trwałymi, kombajn górniczy, napęd elektryczny. Keywords: mining drive, permanent magnet synchronous motor, longwall shearer, electric drive. 1. Introduction The original header machine was u[...]

Haulage drive with permanent magnet motors in longwall shearer - simulation of operation DOI:10.15199/48.2015.11.76

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia wyniki przeprowadzonych symulacji pracy napędu posuwu kombajnu z zastosowanymi silnikami synchronicznymi, wzbudzanymi magnesami trwałymi. Przeprowadzono symulacje pracy dla trzech różnych napędów. Pierwszy stanowi odwzorowanie istniejącego napędu ze stosowanym obecnie silnikiem klatkowym. Drugi stanowiący propozycję zastąpienia silnika klatkowego silnikiem wzbudzanym magnesami trwałymi o zbliżonych parametrach do silnika obecnie stosowanego. Trzeci stanowi propozycję zastosowania w napędzie posuwu kombajnu silnika wzbudzanego magnesami trwałymi i gabarytach takich samych jak stosowany silnik klatkowy lecz o znacznie większej mocy oraz większym zakresie prędkości obrotowej. W ramach porównania parametrów pracy wszystkich napędów została wykonana i przedstawiona analiza ekonomiczna dla różnych warunków pracy kombajnu. Wyniki symulacji pracy napędu posuwu kombajnu z zastosowanymi silnikami synchronicznymi, wzbudzanymi magnesami trwałymi Abstract. This paper presents the results of simulations of the haulage drive of longwall shearer machine. The drive uses permanent magnet synchronous motors. Simulations have been performed for three different drives. The first model represents currently used drive with squirrel-cage motors. The second one uses permanent magnet motor as replacement of the cage induction motor, and parameters of new motor are similar to those of the old one. The third proposition is to exchange cage induction motor of the longwall shearer haulage drive for permanent magnet motor, with identical overall dimensions but significantly increased rated power and rotational speed range. In this paper we have compared operational parameters of all three drives and economic analysis has been conducted for different operating conditions of the header machine. Słowa kluczowe: napęd górniczy, silnik synchroniczny z magnesami trwałymi, kombajn górniczy, napęd elektryczny. Keywords: mining drive, permanent magnet synchrono[...]

Koncepcja napędu z silnikiem BLDC o przełączalnej liczbie zwojów w napędzie samochodu elektrycznego

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono obliczeniowe parametry silnika BLDC zastosowanego do napędu samochodu elektrycznego. Przedstawiono koncepcyjny sposób regulowania prędkości obrotowej za pomocą przełączalnej liczby zwojów. Pokazano zastosowane rozwiązania konstrukcyjne. Projekt zrealizowano wspólnie z Politechniką Śląską w Branżowym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Maszyn Elektrycznych KOMEL. Abstract. This article presents the calculated parameters of the BLDC motor in drive of the electrical car. The speeded control of described BLDC motor is realized by controlling the number of turns. In this paper the design and construction solutions used in the engine are presented. The project of the drive is realized by Silesian University of Technology and Research and Development Centre of Electrical Machines KOMEL. (Concept of BLDC motor with switchable number of turns in drive of the electrical car). Słowa kluczowe: silnik BLDC, magnesy trwałe, samochód elektryczny, model 3D Keywords: BLDC motor, permanent magnets, electric car, 3D model Wstęp We współczesnych napędach samochodów elektrycznych silniki z magnesami trwałymi zyskały największą popularność. Jest to wynikiem szeregu ich zalet [4] , które je kwalifikują do takiego zastosowania. BOBRME Komel prowadzi obecnie kilka projektów dotyczących napędów pojazdów elektrycznych, gdzie są lub będą wykorzystane silniki wzbudzane magnesami trwałymi. Jednym z nich jest projekt dotyczący nowatorskiego napędu, w którego skład wchodzi silnik BLDC specjalnej konstrukcji oraz falownik o rozbudowanej strukturze - wyposażonej w dodatkowe klucze energoelektroniczne. Falownik przy współpracy ze specjalnie wykonanym silnikiem będzie w stanie regulować prędkość obrotową napędu zmieniając zasilaną liczbę zwojów uzwojenia stojana. Idea pracy falownika została przedstawiona w 6/2011 numerze Śląskich Wiadomości Elektrycznych [1] oraz w [2,3,5,6]. Projekt jest prowadzony przy ścisłej współpracy z Politechniką Śląską g[...]

Obliczenia trakcyjne samochodu z silnikiem BLDC z przełączalną liczbą zwojów

Czytaj za darmo! »

W poniższym artykule zostały przedstawione obliczenia trakcyjne samochodu z silnikiem BLDC z przełączalną liczbą zwojów o mocy 70 kW. Obliczenia trakcyjne dotyczą zdolności pokonywania oporów ruchu przy różnych prędkościach i przyspieszeniach. W artykule również zostały poruszone zalety napędu elektrycznego. Projekt napędu realizowany jest przez Politechnikę Śląską i Branżowy Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Maszyn Elektrycznych KOMEL. Abstract: Traction calculations of the car with BLDC motor with switchable number of turns with a permanent magnets electric motor with a capacity of 70kW are presented in the paper. The calculations of ability to overcome the motion resistance of the car and capable of speeds and accelartions at different ratios are shown. The necessary improvements to mount the electric drive and good points of this solution are discussed. The project of the drive is realized by Silesian University of Technology and Research and Development Centre of Electrical Machines KOMEL. (Design of the car with BLDC motor) Słowa kluczowe: magnesy trwałe, silnik BLDC, obliczenia trakcyjne, przełączalna liczba zwojów Keywords: permanent magnets, BLDC motor, traction calculations, switchable number of turns Wstęp We współczesnych napędach samochodów elektrycznych silniki z magnesami trwałymi zyskały największą popularność. Jest to wynikiem szeregu ich zalet [3] , które je kwalifikują do takiego zastosowania. BOBRME Komel prowadzi obecnie kilka projektów dotyczących napędów pojazdów elektrycznych gdzie są lub będą wykorzystane silniki wzbudzane magnesami trwałymi. Jednym z nich jest projekt dotyczący nowatorskiego napędu, w którego skład wchodzi silnik BLDC specjalnej konstrukcji oraz falownik o rozbudowanej strukturze - wyposażonej w dodatkowe klucze energoelektroniczne. Falownik przy współpracy ze specjalnie wykonanym silnikiem będzie w stanie regulować prędkość obrotową napędu zmieniając zasilaną liczbę zwojów uzwojenia stojana. Z[...]

Gentle accumulator drive (GAD) - new directions of development for the mining industry

Czytaj za darmo! »

Ciągnik górniczy GAD-1 wyposażony w nowoczesne baterie litowo-jonowe nowej generacji może stanowić korzystną alternatywę dla obecnie stosowanych maszyn transportowych. Jego zastosowanie może znacząco poprawić jakość powietrza oraz warunki pracy w podziemiach kopalń, gdzie wzrastająca liczba napędów spalinowych w ciągnikach podwieszanych oraz torowych naraża pracowników na wysoką koncentrację spalin, oraz generowanego ciepła i hałasu. GAD-1 jest wyposażony w napęd cierny oraz zębatkowy. Artykuł opisuje prototyp kolejki ciągnika, który został oparty o szereg nowych rozwiązań technicznych po raz pierwszy zastosowanych w przemyśle górniczym. (Ciągnik górniczy GAD - nowe możliwości w rozwoju techniki górniczej) Abstract. GAD-1 mining drivetrain with state-of-the-art battery electric drive, equipped with the batteries of new generation can be advantageous alternative to currently applied transportation machines. It can significantly improve air quality and working conditions in underground mine, where in the result of increasing number of diesel drives in suspended monorails and floor-mounted railways the workers are exposed to high concentration of exhaust gases, generated heat and noise. The GAD-1 can also generate pulling force in rack-and-pinion and friction drive system. The article describes a prototype drivetrain GAD-1, which was based on a range of new technical solutions applied for the first time in the mining industry. Słowa kluczowe: napęd górniczy, silnik z magnesami trwałymi, bateria litowo-jonowa, napęd elektryczny. Keywords: mining drive, permanent magnetic motor, lithium-ion battery, electric drive.An increasing number of diesel drives working in coal mine undergrounds creates significant discomfort associated with the concentration of exhaust gases, emitted heat and emitted noise. That has a direct impact on working conditions and safety of the mine crew. Additionally driving out more and more exhaust gases requires investing i[...]

 Strona 1