Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Ewa Neczaj"

Environmental hazards of nanoparticles Zagrożenia środowiskowe nanocząstkami DOI:10.15199/62.2015.12.9


  A review, with 50 refs., of uses of nanoparticles, their transfer to the environment and their toxicity and ecotoxicity. Nanocząstki są strukturami, których co najmniej jeden wymiar nie przekracza 100 nm. Znajdują one zastosowanie w wielu dziedzinach, począwszy od nauk biomedycznych, poprzez włókiennictwo, budownictwo, motoryzację, a na elektronice skończywszy. Wciąż rosnąca liczba możliwych zastosowań nanomateriałów będzie powodowała wzmożoną ich obecność we wszystkich komponentach środowiska. Przedstawiono syntezę doniesień literaturowych na temat losów nanomateriałów w środowisku oraz ich ekotoksyczności. Obecnie nanotechnologia bardzo szybko się rozwija, generując zróżnicowany wachlarz obiektów, struktur oraz technologii w nanoskali w różnych gałęziach przemysłu i życia (medycyna, kosmetologia, środki spożywcze, tworzywa sztuczne, energia, elektronika, przemysł lotniczy). Nanotechnologia definiowana jest jako zespół procesów prowadzących do wytwarzania materiałów o rozmiarach poniżej 100 nm, których struktura i elementy składowe wykazują nowe właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne. Nanocząstki mają postać zarówno kulistą, włóknistą, jak i warstwową. Pod względem strukturalnym nanocząstki mogą być zawieszone w fazie gazowej w postaci aerozolu, w fazie ciekłej w formie roztworu koloidalnego lub osadzone w strukturze ciała stałego1). Nanomateriały, takie jak nanorurki węglowe, nanocząstki metali i kropki kwantowe, oraz procesy w skali nano otwierają świat potencjalnych korzyści wynikających z ich zastosowania. O potencjale i dynamice rozwoju dziedziny nauki jaką jest nanotechnologia świadczy ciągły wzrost liczby komercyjnych produktów zawierających nanocząstki. Jak podaje Woodrow Wilson Database2), w marcu 2011 r. na rynku zidentyfikowano 1317 produktów zawierających nanocząstki, czyli o 521% więcej w porównaniu z marcem 2006 r.Wyprodukowane nanomateriały włączane są do produktów w tempie, które wyprzedza badania i[...]

 Strona 1