Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF MLECZKO"

Zjawiska fluktuacyjne w obszarze interfejsu warstw rezystora grubowarstwowego

Czytaj za darmo! »

Obiektem zainteresowania jest obszar rezystora grubowarstwowego, w miejscu połączenia warstwy rezystywnej i przewodzącej, stanowiącej obszar kontaktu do montażu doprowadzeń elektrycznych. W obszarze tym występują m.in. takie zjawiska fizyczne jak wypływ szkliwa do kontaktu oraz migracja metalu i/lub topnika do warstwy rezystywnej. Ich następstwem są takie obserwowalne efekty jak pocienianie [...]

Właściwości elektryczne grubowarstwowych rezystorów na bazie kompozycji polimerowych z nanorurkami węglowymi

Czytaj za darmo! »

ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania nanorurkami węglowymi CNT (ang. Carbon Nanotubes) do sporządzania tanich nanokompozytów o niespotykanych dotąd właściwościach [1]. Jednym z możliwych zastosowań CNT są polimerowe kompozycje dla technologii grubowarstwowej cechujące się m.in. dużą odpornością mechaniczną i łatwością uzyskiwania szerokiego zakresu rezystancji powierzchniowej. W pracy przedstawiono omówienie wstępnych wyników badań dotyczących temperaturowych charakterystyk rezystancji i szumu grubowarstwowych rezystorów wykonanych z polimerowych kompozycji zawierających nanorurki węglowe, przygotowanych w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych. Przygotowanie próbek Zastosowany materiał nanorurek węglowych został otrzymany w procesie syntezy w plazmie gazowej. Na podstawie obserwacji za pomocą TEM określone zostały rozmiary charakterystyczne cząsteczek: średnica 20…40 nm i długość 0,5…5 μm [1]. Osnową polimerową kompozytu był roztwór kopolimery poli(metakrylan metylu) z poli(metakrylanem butylu) (PMMA-PBMA), w organicznym rozpuszczalniku-octanie karbitolu butylowego w stężeniu 34%. Próbki zostały wymieszane w procesach ucierania w moździerzu, płukania ultradźwiękowego oraz ostatecznie ujednorodnione na trójwalcarce. Wytworzono dwa rodzaje próbek zawierających nanorurki węglowe o zawartości 0,25% CNT i 1% CNT. Uzyskane kompozycje zostały naniesione metodą sitodruku na podłoże alundowe (z uprzednio wytworzonymi kontaktami z past srebrowych) i utwardzone w temperaturze 130oC przez 1 godzinę. Otrzymano warstwy o grubości 2,5 μm. Do dalszych badań wybrano próbki o zawartości 1% CNT charakteryzujące się rezystancją powierzchniową R □ = 10 kΩ. W celu zbadania temperaturowej zależności rezystancji i właściwości szumowych przygotowano próbki z warstwą o rozmiarach 15 mm (długość) i 1 mm (szerokość) rozciągniętą pomiędzy przeciwległymi kontaktami prądowymi. Ponadto wzdłuż [...]

 Strona 1