Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Damian KUŚMIEREK"

Praktyczny aspekt określenia zasięgu pomiędzy bezprzewodowymi urządzeniami w systemach zarządzania budynkiem DOI:10.15199/48.2018.11.16

Czytaj za darmo! »

Koncepcja Inteligentnego Domu (ang. Smart House - SH) [1] polega w głównej mierze na automatyzacji procesów na podstawie pozyskanej informacji. Uzyskane dane wraz z częścią sprzętową tworzą zintegrowany system sterowania (ZSS) [2]. System taki może mieć strukturę scentralizowaną lub rozproszoną [2]. Bez względu na strukturę ważna jest niezawodność, wydajność i aspekt ekonomiczny takiego rozwiązania [2]. Potrzeba wprowadzania automatyzacji w ZSS wynika również z rosnących wymagań jakie stawiane są przez użytkowników. Wymagane jest między innymi wprowadzenie możliwości oddziaływania na wybrane systemy, do których użytkownik ma dostęp. Interfejs pomiędzy ZSS, a użytkownikiem musi być na tyle intuicyjny, aby nie przytłaczał swoją złożonością. Wprowadzenie intuicyjności zwiększa wymagania wobec zastosowanego oprogramowania i algorytmów ZSS [3]. W przypadku SH, oprogramowanie i algorytmy ZSS tworzą system zarządzania budynkiem (ang. Building Management System - BMS). W skład BMS wchodzi system [2]:  sterowania bezpieczeństwem;  sterowania funkcjami technicznymi, który złożony jest z podsystemu: zasilania i zarządzania energią oraz komfortem;  teleinformatyczny. Podsystem zasilania i zarządzania energią oraz komfortem ma niewątpliwie wpływ na wcześniej wspomniany aspekt ekonomiczny. Zapewnienie komfortu np. termicznego przebywających w SH ludzi nie zawsze musi wiązać się jednocześnie z dużym nakładem zużytej energii. Zadaniem BMS dla SH powinno być racjonalne wydanie poleceń do systemu nawiewu, klimatyzacji i ogrzewania. W przypadku budynków, zarządzanie energią w ekonomicznym aspekcie, może również dotyczyć kwestii związanych z odnawialnymi źródłami energii (OZE). W takim ujęciu wymagane od BMS jest wprowadzenie algorytmów, które oprócz OZE uwzględniałyby magazyny energii. Prace nad elastycznym modelem zarządzania energią (EMZE), który mógłby mieć zastosowanie w BMS przedstawiono w [4, 5 6]. W przeds[...]

 Strona 1