Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Mateusz DEJDA"

Pomiary SV oraz synchronizacja czasu w cyfrowych układach automatyki zabezpieczeniowej DOI:10.15199/48.2018.11.08

Czytaj za darmo! »

Technologia cyfrowych pomiarów SV (ang. Sampled Value), wykorzystywana w nowoczesnych układach cyfrowej automatyki zabezpieczeniowej, opiera się na zastosowaniu mikroprocesorowych urządzeń pomiarowosterujacych MU (ang. Merging Unit), dokonujących próbkowania sygnałów prądowych i napięciowych pochodzących z przekładników, a następnie ich dostarczenia do urządzeń automatyki w postaci cyfrowej [1]. Urządzenia te nie mają jeszcze powszechnie przyjętej nazwy w języku polskim, ale wydaje się, że odpowiednim wyrażeniem może być: "jednostka scalająca". Urządzenia te zazwyczaj umieszczane są w pobliżu aparatury, z której odbierają sygnały pomiarowe. Wygenerowane strumienie danych, składające się z ramek SV, przesyłane są z jednostki scalającej do dedykowanych portów komunikacyjnych innych urządzeń zainstalowanych na stacji elektroenergetycznej, za pomocą łącza Ethernet, przy wykorzystaniu protokołów komunikacyjnych zdefiniowanych w normie IEC61850. Rozwiązanie polegające na wykorzystaniu jednostek scalających, w porównaniu z klasycznymi układami wykorzystującymi wyłącznie pomiary analogowe, pozwala zmniejszyć nakłady inwestycyjne i koszty eksploatacji stacji (redukcja okablowania). Ponadto zwiększa bezpieczeństwo personelu oraz pozwala na dostarczenie danych pomiarowych jednym kanałem komunikacyjnym (szyna procesowa) do więcej niż jednego urządzenia. Dalszy rozwój urządzeń wykorzystujących standard IEC61850, może pozwolić w najbliższej przyszłości na stworzenie układów automatyki opisanych w [2], a więc integrację wszystkich urządzeń zabezpieczeniowych do pojedynczego systemu świadczącego usługi zabezpieczeniowe. Do poprawnej współpracy jednostek pomiarowych z innymi urządzeniami IED, niezbędne jest wykorzystanie właściwej synchronizacji czasu. Bez poprawnej synchronizacji czasu wielkości pomiarowe dostarczane przez jednostkę scalającą, mogą nie być właściwym odzwierciedleniem wartości rzeczywistych, których pomiar dokonywany b[...]

 Strona 1