Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Robert NAWROT"

Metoda projektowania algorytmu sterowania zasobnikiem w instalacji prosumenckiej z wykorzystaniem symulatora czasu rzeczywistego RTDS DOI:10.15199/48.2018.11.37

Czytaj za darmo! »

Wraz z rosnącym udziałem mocy wytwarzanej w źródłach odnawialnych pojawia się problem bilansowania mocy w systemie elektroenergetycznym. Wynika on z faktu, iż praca odnawialnych źródeł energii jest zależna od warunków pogodowych zmiennych losowo, a nie zależy od mocy zapotrzebowanej przez odbiory. Zbilansowanie mocy generowanej i pobieranej przez odbiory muszą zapewnić elektrownie konwencjonalne z regulacją mocy kompensującą zarówno zmiany mocy odbiorów, jak zmiany mocy źródeł odnawialnych. Podobny efekt można uzyskać stosując zasobniki energii magazynujące energię w przypadku nadmiaru mocy wytwarzanej i dostarczające energię wtedy, gdy łączna moc źródeł nie pokrywa zapotrzebowania odbiorów [1][2][3]. Do bilansowania mocy czynnej w elektroenergetycznych sieciach dystrybucyjnych najczęściej wykorzystywane są zasobniki elektrochemiczne, tj. baterie akumulatorów. Wynika to z faktu, że są one stosunkowo tanie, proste w budowie, jak również uniwersalne [4][5]. Baterie przyłącza się do sieci za pomocą inwertorów, które wraz z baterią tworzą układ zasobnika. Oprócz zarządzania mocą czynną układy zasobników można także wykorzystać do innych zadań, np.: regulacji napięcia, kompensacji mocy biernej, kompensacji wyższych harmonicznych, lub asymetrii [1][5][6][7]. Zastosowanie układu zasobnika do realizacji wybranych funkcji wymaga doboru jego parametrów oraz opracowania odpowiednich algorytmów sterowania. Parametrami układu zasobnikowego są: pojemność baterii oraz moc maksymalna inwertora, natomiast algorytm sterowania zależy od funkcji jakie system zasobnika ma spełniać. Dla zasobników przeznaczonych do pracy w rozległej sieci dystrybucyjnej parametrem jest również lokalizacja zasobnika [8]. W instalacjach prosumenckich lokalizacja zasobnika jest na ogół zdeterminowana. Optymalny dobór parametrów układu zasobnikowego oraz zaprojektowanie i zweryfikowanie algorytmu sterowania są zadaniem trudnym, ze względu na zmieniającą się loso[...]

 Strona 1