Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Mariusz Jackiewicz"

Hydroizolacja elementów budowli stykających się z gruntem zgodnie z DIN 18533 DOI:10.15199/33.2018.05.13


  Projektowanie oraz wykonawstwo hydroizolacji konstrukcji budowlanych w Niemczech regulowaławprowadzonaw1983 r. i wielokrotnie nowelizowana norma DIN 18195. Ta norma jest dobrze znana w Polsce, z dwóch powodów: braku krajowej, tak kompleksowej normy oraz dużego udziału na polskim rynku wyrobów hydroizolacyjnych niemieckich producentów. W tym miejscu na szczególną uwagę zasługują bitumiczne masy powłokowe, potocznie określane skrótem KMB (Kunststoff Modifizierte Bitumendickbeschichtung). W 2010 r. rozpoczęto w Niemczech prace, których celembyło usystematyzowanie problematyki hydroizolacji pod względem pojęć, obszarów zastosowania i rodzaju produktów. Wynikiem tego jest wprowadzenie w lipcu 2017 r. nowych normdotyczących hydroizolacji budowli z podziałem na obszary ich zastosowania (rysunek): - DIN 18531 Uszczelnienia dachów użytkowanych i nieużytkowanych (zastąpiła wcześniejszą wersję DIN 18531:2010); - DIN 18532 Uszczelnienia ciągów komunikacyjnych dla ruchu kołowego; - DIN 18533 Uszczelnienia stykających się z gruntem elementów budowli, uszczelnienia w i pod ścianami; - DIN 18534 Uszczelnienia pomieszczeń wewnętrznych; - DIN 18535 Uszczelnienie przeciwko wodzie napierającej od wewnątrz (zbiorniki wody). Norma DIN 18533 NormaDIN18533 [2] adresowana jest do projektantów, a także wykonawców robót budowlanych jako zbiór informacji do projektowania i wykonawstwa hydroizolacji elementów budowli stykających się z gruntemz wykorzystaniemdo tego celu rolowych oraz płynnych i półpłynnych produktów hydroizolacyjnych. Norma ta objaśnia w usystematyzowany sposób oddziaływania zewnętrzne związane z wodą, na jakie są narażone budowle, a których uwzględnienie jest warunkiemkoniecznymzapewnienia trwałej i skutecznej hydroizolacji. Poza tym wskazano niezbędne właściwości produktów hydroizolacyjnych, które stanowią o ich skuteczności. Biorąc pod uwagę jednocześnie oddziaływanie zewnętrzne [...]

Możliwość aplikacji kompozytów FRCM w żelbetowych obiektach historycznych DOI:10.15199/33.2016.11.60


  Konstrukcje żelbetowych obiektów historycznych są szczególnie narażone na uszkodzenia ze względu na nie najlepszą jakość i stan betonu, ekstremalne obciążenia i szkodliwy wpływ otoczenia. Dzięki temu wymagają stosowania ochrony profilaktycznej oraz podejmowania działań naprawczych i wzmacniających o długotrwałym działaniu. W artykule zaprezentowano koncepcje naprawy konstrukcji historycznego żelbetowego sklepienia wykonanego ponad niecką basenową w obiekcie zabytkowej pływalni w Bolesławcu za pomocą materiałów kompozytowych FRCM. Słowa kluczowe: kompozyty, beton, FRCM, wzmacnianie, metoda elementów skończonych (MES), monitoring.Wostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania nowymi technologiami przydatnymi w naprawach obiektów budowlanych, w tym historycznych. Jednymz najnowszych osiągnięć inżynierii materiałowej są materiały kompozytowe [8]. Regeneracja i wzmacnianie elementów konstrukcyjnych są częścią ogólnego programu naprawczego budowli i ściśle wiążą się z zagadnieniami stabilizacji i konsolidacji konstrukcji. Wzmacnianie i naprawa mają na celu przywrócenie układom konstrukcyjnym zdolności do spełniania określonych funkcji użytkowych, uodpornienie na procesy niszczące i poprawę ich cech statyczno- wytrzymałościowych [11]. Konwencjonalne metody wzmacniania, takie jak beton natryskowy czy dodatkowe konstrukcje żelbetowe lub stalowe, powodują zwiększenie nośności i sztywności konstrukcji, ale często nie są akceptowane przez konserwatorów zabytków. Wówczas proponuje się stosowanie materiałów kompozytowych, które umożliwiają zmniejszenie naprężeń rozciągających i zginających, a tym samym zwiększenie obciążenia działającego na elementy konstrukcyjne. Badania [14] i inne dowiodły, że materiały na bazie kompozytów włóknistych doskonale nadają się do naprawy istniejących konstrukcji betonowych i żelbetowych, a także murowych i drewnianych oraz do zapewnienia im właściwego poziomu bezpieczeństwa. Pojęcie m[...]

 Strona 1