Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Szyszko"

ATLAS WODER DUO - nie tylko taras i balkon DOI:


  Mineralne, elastyczne izolacje dwuskładnikowe charakteryzują się bardzo dużym zakresemzastosowaniawrobotach budowlanych.Mogą byćwykorzystywane jako izolacje typu lekkiego, średniego i ciężkiego pod okładziny ceramiczne i kamienne, izolacje części podziemnych budynków oraz budowli, w tym izolacje typu wannowego, zabezpieczenie powłokowe konstrukcji betonowych i żelbetowych. To tylko pewien zakres zastosowania produktuATLASWODER DUO.Fundamenty Wprzypadku obiektów budowlanych czynnikiempowodującymnajwięcej zagrożeń jest woda, obecna w sąsiedztwie każdej budowli, występująca w postaci opadów deszczu, śniegu, mgły, wody gruntowej itp., a obiekty takie jak baseny, kanały, zapory są przez cały czas eksploatacji narażone na szkodliwy wpływ wody i wilgoci. Rozpuszczone w wodzie agresywne związki chemiczne (powstałe np. w wyniku naturalnego procesu gnicia roślin czy w wyniku procesów chemicznych, zachodzących między wodą a produktami spalania, (np. CO2 czy tlenki siarki) przenikają do gruntu i niszczą najpierwwarstwy izolacji, a potem wnikają w fundamenty.Woda przenikająca do wnętrza ścian konstrukcyjnych może powodować korozję i niszczenie struktury ściany (rozpuszczenie, wypłukiwanie spoiwa, pęcznienie). Należy pamiętać, że materiały budowlane charakteryzują się właściwościami higroskopijnymi, po zawilgoceniu pogarszają się ich parametry wytrzymałościowe. Może prowadzić to, zwłaszcza w przypadku lokalnych przeciążeń, do deformacji, wybrzuszeń, odspojeń, przesunięć i pęknięć. Wo[...]

 Strona 1