Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"TADEUSZ HEJWOWSKI"

Wpływ mikrostruktury i składu chemicznego stopów na osnowie żelaza na ich odporność na zużycie ścierne oraz erozyjne

Czytaj za darmo! »

Identyfikacja czynników wpływających na zużycie materiałów jest istotna z kilku względów - pozwala zbudować model i w ten sposób określić prawdopodobny mechanizm zużywania oraz dobrać materiały do konkretnych zastosowań. Najczęściej stosowanym kryterium wstępnego doboru materiałów na elementy pracujące w warunkach zużywania ściernego lub erozyjnego jest ich twardość. Niemal wszystkie badania odporności na zużycie ścierne lub erozyjne materiałów były dotychczas wykonywane z wykorzystaniem piasku kwarcowego lub ścierniw o wyższej twardości, a więc twardość stosowanych ścierniw z reguły przekraczała około 900 HV [1, 2]. Elementy maszyn i urządzeń przemysłu cementowego, na przykład łopaty wirników i obudowy wentylatorów wyciągowych pieców obrotowych do produkcji klinkieru oraz chłodniki klinkieru, ulegają intensywnemu zużyciu ściernemu i erozyjnemu. Głównymi fazami występującymi w ziarnach klinkieru portlandzkiego jest alit, którego zasadniczym składnikiem jest krzemian trójwapniowy oraz belit, składający się głównie z krzemianu dwuwapniowego [3]. Twardość belitu jest wyższa od twardości alitu i wynosi 5 w skali Mohsa [3]. Twardość minerałów 4÷5 stopni w skali Mohsa odpowiada twardości Vickersa 2000 do 4500 MPa [4]. Intensywność zużywania ściernego materiałów silnie zależy od stosunku twardości ścierniwa do twardości materiału i wzrost twardości ścierniwa może zwiększyć intensywność zużywania o rząd, a nawet o dwa. Dla materiałów jednofazowych praktycznie skokowy wzrost intensywności zużywania obserwuje się przy wartości stosunku twardości około 1. Natomiast dla materiałów wielofazowych wzrost intensywności zużywania zachodzi w szerszym zakresie wartości i rozpoczyna się, gdy twardość ścierniwa zrównuje się z twardością osnowy, a kończy, gdy twardość ścierniwa przekracza twardość cząstek zbrojących. Jednak zużycie materiałów wielofazowych może być większe od materiałów jednofazowych, gdy w warunkach testu występuje efektywne usuw[...]

Effect of chemical composition on microstructure and wear resistance of flame sprayed Ni-5% Al/Al2O3-40% TiO2 cermet coating

Czytaj za darmo! »

Thermally sprayed coatings have a lamellar microstructure composed of individual grains. The degree of flattening of the splat formed on impact depends on the velocity of droplets. In the spraying process, the powder of feedstock material is fed into the flame and molten droplets are accelerated to a considerable velocity. The major parameters controlling coating formation are: temperature of particles striking the substrate surface, their velocity and size distribution. Complexity of phenomena occurring in a flame spraying produce wide distribution of particle temperature and velocity. This, in turn, causes a variation of behavior of individual droplets during impact. When spherical molten droplet impacts on the substrate it flattens adopting a shape of the disc. The portion of[...]

 Strona 1