Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Jadwiga Emilewicz"

Włączamy się w czwartą rewolucję przemysłową DOI:

Czytaj za darmo! »

Innowacyjność jest szansą dla rozwoju polskiej gospodarki. Liczymy, że dzięki realizacji przygotowanej w Ministerstwie Rozwoju "Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju", wskaźniki innowacyjności w naszym kraju będą znacząco rosły. Stawiamy na industrializację i innowacje, koncentrujemy wsparcie na priorytetowych obszarach b+r. Wykorzystując fundusze unijne, programy rozwojowe dla różnych branż, budujemy prężny rynek venture capital. Zmieniamy prawo w zakresie wspierania innowacyjności, które usuwa bariery stojące na drodze innowatorów i przykładamy dużą wagę do wzmocnienia powiązań między przemysłem, biznesem a nauką. Nie zapominamy również o wzmocnieniu kapitału ludzkiego i kapitału społecznego, które stanowią jeden z element[...]

Od Centralnego Okręgu Przemysłowego i portu w Gdyni do Przemysłu 4.0 DOI:

Czytaj za darmo! »

Geneza projektów modernizacyjnych realizowanych przez rząd pod sztandarem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju dotyka idei i praktyk polityki gospodarczej realizowanej na przestrzeni ostatnich 100 lat przez pokolenia Polaków nieustających w pragnieniu stworzenia suwerennej, silnej i zamożnej Rzeczypospolitej. Ta międzypokoleniowa ciągłość idei doczekała się najpełniejszej szansy na realizację. Dziś, kiedy naszym wyzwaniem jest przekształcenie struktury polskiej gospodarki z imitacyjnej na innowacyjną, warto uzmysłowić sobie tę ciągłość wizji i marzeń o Polsce jako źródle inspiracji i siły do przekształcania rzeczywistości. W Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, w jednym z najbardziej reprezentatywnych miejsc, stoi popiersie Eugeniusza Kwiatkowskiego. W moim gabinecie wisi plakat przedstawiający pl[...]

 Strona 1