Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"GRZEGORZ JANOWSKI"

Ocena wpływu rodzaju poroforu fizycznego na wybrane parametry technologiczne oraz właściwości mechaniczne wyprasek wytwarzanych w technologii MuCell® oparta na symulacjach komputerowych DOI:10.15199/148.2017.12.3


  Wtryskiwanie porujące jest technologią umożliwiającą uzyskanie produktów o strukturze komórkowej. Metoda ta polega na wtryskiwaniu spienionego polimeru do formy wtryskowej, poprzedzonym dozowaniem gazu porującego do uplastycznionego tworzywa w zespole plastyfikacji lub bezpośrednio do formy wtryskowej, z użyciem specjalnej głowicy zaprojektowanej dla tego procesu [1]. Główna odmiana wtryskiwania porującego została zaprojektowana i rozwijana jest pod nazwą handlową MuCell®. W trakcie tego procesu gaz (dwutlenek węgla lub azot) dozowany jest pod ciśnieniem, jako płyn nadkrytyczny (SCF - Supercritical Fluid), do uplastycznionego polimeru. Obecność poroforu w stanie nadkrytycznym pozwala na uzyskanie niskiej ściśliwości, co ułatwia jego dozowanie do polimeru - dwutlenek węgla osiąga stan nadkrytyczny przy temperaturze 31,1°C i ciśnieniu 7,22 MPa, natomiast azot przy parametrach: temperaturze -147°C i ciśnieniu 3,4 MPa. Reakcja z użyciem azotu jako poroforu przebiega bardzo intensywnie. Z uwagi na fakt, że dwutlenek węgla ma 4,5-krotnie większą rozpuszczalność w tworzywie niż azot, jego zastosowanie pozwala na obniżenie lepkości wtryskiwanej mieszaniny, umożliwiając wytwarzanie wyrobów o skomplikowanej geometrii. W odmianie formowania wtryskowego metodą MuCell® nie jest konieczne stosowanie fazy docisku, z uwagi na zjawisko rozprężania się gazu w porach. Fakt ten powoduje wytwarzanie dużej ilości mikroporów, a także skrócenie czasu cyklu wtryskiwania [2 - 4]. Celem pracy była ocena wpływu rodzaju gazu stosowanego w stanie nadkrytycznym na parametry procesu formowania wtryskowego MuCell® oraz właściwości mechaniczne formowanego elementu na podstawie symulacji komputerowych. Stosowany materiał stanowił poliamid 6 27 TECHNOLOGIE rok wyd. LXXVI - zeszyt 12/2017 z włóknem szklanym (20% wag.) - Ultramid B3UG4, który spieniano w celu otrzymania 9-procentowego stopnia porowatości. Symulacje procesu formowania wtryskow[...]

 Strona 1