Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Yanhui Zhao"

Synteza pochodnej genisteiny i jej wpływ na aktywność komórek raka żołądka DOI:10.15199/62.2019.1.3


  Genisteina jest izoflawonoidem występującym w dużej ilości w soi, oporniku łatkowatym (Pueraria lobata), kwiatach perełkowca japońskiego (znanych pod nazwą flos sophorae) oraz w innych roślinach strączkowych1, 2). Jest to także izoflawonoid występujący w soi w największej ilości3). Genisteina ma strukturę podobną do struktury estradiolu u ssaków, ponieważ zawiera aktywną grupę estrogenową w postaci grupy hydroksylowej i bisfenolu4). Pochodną genisteiny zsyntetyzowano za pomocą reakcji Mannicha, jako surowiec wykorzystując genisteinę. Przebieg syntezy przedstawiono na rysunku. Zbadano aktywność komórek i antybakteryjne (I) Genistein is an isoflavone widely distributed in soybean, pueraria lobata, flos sophorae and other legume plants1, 2). It is also the most abundant isoflavone in soybean3). Genistein is similar to mammalian estrogen-estradiol in structure having estrogen active group which is bisphenol hydroxyl group4). A genistein derivative was synthesized by using Mannich reaction with genistein as a raw material. The synthesis route was shown in Figure. The cell activity and antibacterial activity of genistein derivative were studied, in the hope of providing ideas and basis for the development of new drugs in the future. Experimental Materials Genistein (purity 90%, Xiya reagent), N-(2,4- -dimethylphenyl)piperazine ([...]

 Strona 1