Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Karol MARCINIAK"

Badanie eksperymentalne algorytmów jednoczesnego sterowania temperaturą i wilgotnością w kanale wentylacyjnym DOI:10.15199/8.2016.4.1


  Sterowanie poziomem temperatury oraz wilgotności względnej jest powszechnie spotykane w systemach pełnej klimatyzacji. Nie jest to zagadnienie proste, gdyż zmiana wilgotności pociąga za sobą zmianę temperatury. A zmiana temperatury przed procesem nawilżania czy suszenia powoduje, że nie będzie on już odbywał się tak samo jak przy pierwotnej temperaturze. W pracy przedstawiono i omówiono wyniki eksperymentu polegającego na sterowaniu parametrami powietrza w centrali klimatyzacyjnej przy pomocy algorytmu wiążącego zagadnienia z zakresu automatyki oraz termodynamiki. Wielkościami regulowanymi są temperatura i wilgotność względna powietrza na wylocie z kanału. Do sterowania temperaturą zastosowano procedurę pozwalającą maksymalnie zwiększyć dokładność i stabilność pracy algorytmu. W wyniku szeregu przekształceń zależności termodynamicznych oraz na podstawie wskazań czujników i zadanych wartości temperatury oraz wilgotności na wylocie z kanału obliczono temperaturę zadaną za nagrzewnicą (a przed nawilżaczem). W tym celu program sterujący wyznaczał ciśnienia nasycenia pary wodnej w powietrzu w funkcji temperatury, a na ich podstawie zawartość wilgoci w powietrzu na wlocie i wylocie z nawilżacza. Następnie, korzystając z faktu, że nawilżanie przebiegało adiabatycznie, a ogrzewanie przy stałej zawartości wilgoci wyznaczano poszukiwaną temperaturę za nagrzewnicą. Algorytm porównywał ją do wartości mierzonej przez czujnik i ustalał moc nagrzewnicy. Ponadto sterowanie temperaturą uwzględniało charakterystykę pracy nagrzewnicy, współczynniki wzmocnienia dobrano eksperymentalnie. Zastosowanie modułu obliczającego zadaną temperaturę za nagrzewnicą na podstawie pomiarów czujników oraz wartości zadanych pozwoliło dokładne sterowanie układem. Słowa kluczowe: klimatyzacja, wentylacja, sterowanie, powietrze wilgotne, algorytm proporcjonalny Control of temperature and relative humidity are commonly found in air conditioning systems. It is not a sim[...]

 Strona 1