Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Longin Matys"

Jeżeli nie domniemanie istnienia stosunku pracy, to prawo do wydawania decyzji DOI:


  W ramach nadzoru nad legalnością zatrudnienia, inspektorzy pracy prowadzący kontrole nadal stwierdzają i to dość często, żeby nie powiedzieć nagminnie, przypadki "zastępowania" umów o pracę umowami o świadczenie usług, do których mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umów-zleceń.Występują też dość liczne przypadki zatrudniania pojedynczych osób, prowadzących na własny rachunek działalność gospodarczą (w ramach tzw. samozatrudnienia), w stanach faktycznych wskazujących, że winna to być umowa o pracę. Eliminowanie tego zjawiska niekorzystnego dla zatrudnianych, mimo zdawałoby się nie budzącej wątpliwości dyspozycji przepisu art. 22 § 1, § 11 i § 12, a także klauzuli zawartej w art. 281 p. 1 Kodeksu pracy, napotyka trudną do przezwyciężenia barierę, jaka wyrosła w praktykach przyjętych przez [...]

 Strona 1