Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Mariusz Gaertner"

Problemy w szacowaniu kosztów inwestycji budowlanych


  Planowanie inwestycji budowlanych jest działaniem wieloetapowym. Na każdym z tych etapów istotne jest właściwe planowanie kosztów nie tylko w przypadku ich finansowania ze źródeł zewnętrznych, ale także ze środków własnych. Typowe informacje w tym zakresie, zarówno popularne - dotyczące budowy domów jednorodzinnych (Dom dostępny ’99, 120 projektów domów jednorodzinnych. 40 kroków z MURATOREM do własnego domu,Wyd. Murator,Warszawa, 1998), jak i specjalistyczne - dotyczące inwestycji drogowych (Informacja NIK o wynikach kontroli działalności administracji publicznej w zakresie zapewnienia jakości robót wykonywanych na drogach publicznych. Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa, 2009) prowadzą do wniosku o konieczności przewidywania pewnych rezerw kosztów. Podkreślić należy także olbrzymie znaczenie poprawnego szacowania kosztów inwestycji na etapie jej przygotowania, kiedy wachlarz dostępnych wariantów (lokalizacja, charakter działalności, zakres inwestycji) z reguły umożliwia duże pole manewru. Celem artykułu jest wykazanie istotnej roli szacowania kosztów inwestycji szczególnie na etapie przygotowania inwestycji oraz problemów z tym związanych. W podsumowaniu starano się wskazać przyczyny omawianych problemów orazmetody pozwalające zapobiegać powstawaniu ty[...]

Wariantowanie technologiczno-materiałowe w zarządzaniu kosztami inwestycyjnymi


  Podczas realizacji inwestycji wielokrotnie okazuje się, że rzeczywiste koszty daleko odbiegają od zakładanych. Przyczyn należy doszukiwać się w rozbieżności między planowanym (z reguły bazującym na założeniach deterministycznych) a rzeczywistym przebiegiem realizacji inwestycji. Te z kolei powstają na skutek ryzyka i niepewności dotyczącej m.in. zmiany cen materiałów, najmu sprzętu itp. Ponadto istotne znaczenie może mieć też: brak dostępu do niezbędnych informacji, zaniechanie dogłębnych analiz na etapie projektowania, słabe przygotowania ze strony wykonawcy lub/i inwestora oraz zła jakość zarządzania projektem. Problemy te zmuszają wykonawcę do poszukiwania nowych rozwiązań, które pozwolą ograniczyć wzrost kosztów inwestycji, także w trakcie realizacji.Wariantowanie na etapie realizacji jest pomocne w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym (wysoki jego poziom jest jednym z elementów specyfiki budownictwa). Strategia ta polega namożliwości zmiany decyzji w wykonaniu danego procesu, służących dopasowaniu się do panującyc[...]

 Strona 1