Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata Szczygieł"

Ochrona przed hałasem w środowisku


  Zproblematyką hałasu w środowiskumożemy się zetknąć, będąc uczestnikiem procesu budowlanego, jak i producentem materiałów budowlanych. Na placach budowy można zaobserwować wzmożone kontrole na polecenie sąsiada, czy też konkurencji. Jak się bronić? Gdzie szukać informacji? Przedmiotem artykułu jest przedstawienie kluczowych aktów normatywnych i pojęć dotyczących zagrożenia hałasem w środowisku. Ochronę środowiska normuje w Polsce ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 r., nr 62, poz. 627 ze zm.), do której wydano następujące akty wykonawcze dotyczące hałasu: ● RozporządzenieMinistra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2007 r., nr 120, poz. 826), określające dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów przeznaczenia terenu oraz źródeł hałasu; ● Rozporządzenie RadyMinistrów z 29 września 2001 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekro[...]

 Strona 1