Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Szymon Grzesiak"

BIM w budownictwie - parametryczne modele w prefabrykacji DOI:


  Efektywny sposób gromadzenia, przechowywania oraz wymiany informacji na temat budowli jest podstawowym założeniem technologii BIM [7]. To właśnie sprawna wymiana różnego rodzaju danych między wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego pozwala na uniknięcie wielu błędów projektowych i wykonawczych. Ciąg pozyskiwania i korzystania z informacji zaczyna się już od wczesnego etapu projektowania, znacznie intensyfikuje podczas budowy, a nie kończy nawet w czasie eksploatacji. Ciągle aktualizowany model może być użyty również do jego ewentualnej rozbiórki. Takie podejście pozwala na optymalizację pod względem kosztów w całym cyklu życia obiektu z uwzględnieniem jego trwałości i wpływu na środowisko. Model 3D może nie tylko współistnieć z prawdziwym obiektem (tzw. digital twin) [2], co nie jest możliwe w przypadku płaskich rysunków, ale również pozwala przechowywać różne istotne informacje w postaci specyfikacji, gwarancji, certyfikatów itp. Zamiana tradycyjnych desek kreślarskich na komputery była skokiem technologicznym, ale uzyskane korzyści nie były natychmiastowe, choćby ze względu na konieczność poniesienia nakładówfinansowych i czasowych nawymianę sprzętu czy szkolenie pracowników.Wiązało się to z przerwami w pracach projektowych lub zmniejszeniemich efektywności. Imtechnologia jest bardziej zaawansowana, tym większe są koszty jej wprowadzenia, ale też i większe korzyści w przyszłości [1]. Obok automatyzacji kolejnym ważnym pojęciem, które ma duży wpływ na efektywność pracy projektowej, jest parametryzacja, czyli opis danego obiektu za pomocą różnego rodzaju parametrów - najczęściej liczbowych w przypadku wymiarów, ale też tekstowych czy logicznych. Relacje pomiędzy poszczególnymi parametrami opisane są zależnościami matematycznymi i uwzględniają hierarchię zasadniczych elementów modelu. Taki sposób jest szczególnie efektywny w przypadku obiektów powtarzalnych. Zarówno automatyzacja, jak i idąca z nią w parze parametryzac[...]

 Strona 1