Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marek Loboda"

Nowoczesna ochrona odgromowa napowietrznych linii dystrybucyjnych 6-20 kV za pomocą iskierników wielokomorowych DOI:


  Analiza doświadczeń z eksploatacji sieci dystrybucyjnych SN świadczy o tym, że ich niezawodność jest tym niższa, im wyższe jest napięcie znamionowe sieci. W wyniku uszkodzenia sieci dystrybucyjnych występuje większość strat spowodowanych przez przerwy w dostawie energii elektrycznej do konsumentów. Jedną z głównych przyczyn awarii tych sieci są przepięcia atmosferyczne, powodujące przeskoki na powierzchni izolatorów oraz prowadzące do zwarć, uszkodzenia osprzętu i aparatury a także do długotrwałych wyłączeń linii. Aktualność problemów ochrony odgromowej linii dystrybucyjnych SN Wyłączenia awaryjne linii 6-20 kV spowodowane oddziaływaniem wyładowań atmosferycznych w czasie burzy są przyczyną do ok. 50% awarii i uszkodzeń urządzeń sieci 6-20 kV, a w przypadkach gdy trasy linii znajdują się na obszarze leśnym nawet do ok. 90% łącznej liczby awarii. W związku z tym niezawodność dostaw do konsumentów energii elektrycznej w dużej mierze zależy od skuteczności zastosowanych środków ochrony odgromowej linii. Dotychczasowe doświadczenia ze stosowania półprzewodnikowych, wykonanych z tlenków metali, ograniczników przepięć do ochrony linii napowietrznych przed przepięciami atmosferycznymi i badania teoretyczne wykazują, że ich możliwości techniczne nie mogą w pełni spełniać wymagań ochrony linii, wymaganych podczas występowania burz z piorunami. Tak więc, nawet najbardziej zaawansowane technicznie ograniczniki przepięć, które są stosowane z powodzeniem do ochrony urządzeń stacyjnych podczas burzy, nie są w stanie wytrzymać bez uszkodzeń oddziaływania rzeczywistych, możliwych do wystąpienia prądów wyładowań piorunowych, które mogą oddziaływać na linie. Iskrowe przeskoki w powietrzu prowadzą do zwiększenia liczby wyłączeń linii napowietrznych w czasie burzy, ponieważ nie jest możliwe samoczynne zgaszenie łuku spowodowanego przepływem prądu następczego w kanale wyładowania iskrowego. Jedynym środkiem, który chociaż bezpośrednio nie chron[...]

 Strona 1