Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marek TROJANOWICZ"

Aliniometr pływakowo-laserowy do monitoringu przemieszczeń elementów konstrukcji budowlanych DOI:10.15199/50.2019.10.1


  Budowa i zasada działania zestawu pomiarowego aliniometru pływakowo-laserowego Na rysunku 1 przedstawiono autorski projekt zestawu pomiarowego aliniometru pływakowo-laserowego. Chwilowe położenie obrazu plamki laserowej rejestrowane jest na matrycy fotodetekcyjnej CCD połączonej z urządzeniem przetwarzającym dane pomiarowe, które następnie przysyłane są przewodem transmisyjnym do przenośnego komputera. Przetworzone dane pomiarowe mogą być wyświetlane w czasie rzeczywistym na monitorze w formie analitycznej i graficznej. Aliniometr pływakowo-laserowy został opracowany w dwóch wersjach: stacjonarnej i przenośnej. Dr hab. inż. Kazimierz ĆMIELEWSKI, prof. nadzw. UP Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Instytut Geodezji i Geoinformatyki ul. Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław e-mail: kazimierz.cmielewski@upwr.edu.pl Dr inż. Izabela WILCZYŃSKA Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Instytut Geodezji i Kartografii ul. Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław e-mail: izabela.wilczynska@upwr.edu.pl Rys. 1. Widok zestawu pomiarowego aliniometru laserowego do rejestracji zmian przemieszczeń poziomych i pionowych obiektu inżynierskiego w położeniu wyjściowym 10 Przegląd Geodezyjny nr 10/2019  Rok XCI[...]

 Strona 1