Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Maria Różdżyńska"

Problemy w szacowaniu kosztów inwestycji budowlanych


  Planowanie inwestycji budowlanych jest działaniem wieloetapowym. Na każdym z tych etapów istotne jest właściwe planowanie kosztów nie tylko w przypadku ich finansowania ze źródeł zewnętrznych, ale także ze środków własnych. Typowe informacje w tym zakresie, zarówno popularne - dotyczące budowy domów jednorodzinnych (Dom dostępny ’99, 120 projektów domów jednorodzinnych. 40 kroków z MURATOREM do własnego domu,Wyd. Murator,Warszawa, 1998), jak i specjalistyczne - dotyczące inwestycji drogowych (Informacja NIK o wynikach kontroli działalności administracji publicznej w zakresie zapewnienia jakości robót wykonywanych na drogach publicznych. Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa, 2009) prowadzą do wniosku o konieczności przewidywania pewnych rezerw kosztów. Podkreślić należy także olbrzymie znaczenie poprawnego szacowania kosztów inwestycji na etapie jej przygotowania, kiedy wachlarz dostępnych wariantów (lokalizacja, charakter działalności, zakres inwestycji) z reguły umożliwia duże pole manewru. Celem artykułu jest wykazanie istotnej roli szacowania kosztów inwestycji szczególnie na etapie przygotowania inwestycji oraz problemów z tym związanych. W podsumowaniu starano się wskazać przyczyny omawianych problemów orazmetody pozwalające zapobiegać powstawaniu ty[...]

 Strona 1