Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"WĘGRZYNKIEWICZ SYLWIA"

Wpływ obróbki wibrościernej na odporność korozyjną powłoki cynkowej DOI:


  1. Wprowadzenie Zgodnie z PN-EN ISO 1461 podstawowym zadaniem powłoki cynkowej jest ochrona przed korozją stali lub żeliwa. Rozważania związane z estetyką lub cechami dekoracyjnymi są drugorzędne. Jeśli jednak w określonym zastosowaniu właściwości dekoracyjne są równie ważne, to zaleca się, aby wykonawca powłoki i zamawiający uzgodnili szczegóły standardowego wykończenia powierzchni. Norma [8] precyzuje zalecenia dotyczące wyglądu powłoki cynkowej. Wszystkie powierzchnie istotnie ważne na ocynkowanych wyrobach powinny być wolne od zgrubień, pęcherzy, miejsc chropowatych i ostrych (jeżeli grożą zranieniem) i obszarów bez powłoki. Powłoka cynkowa powinna być wolna od pozostałości topnika. Zgrubienia cynku oraz pozostałości popiołu cynkowniczego są niedopuszczalne, jeśli mogłyby utrudnić użytkowanie wyrobu stalowego zgodnie z przeznaczenie, lub obniżyć wymaganą odporność na korozję. Należy podkreślić, że "chropowatość" i "gładkość" powłoki cynkowej są pojęciami względnymi. Ustalenie definicji wyglądu i wykończenia powierzchni uwzględniającej wszystkie wymagania jest praktycznie niemożliwe [8]. Wymagania stawiane wyrobom cynkowanym ogniowo są z roku na rok wyższe. Temat jest szczególnie istotny dla odkuwek cynkowanych z odwirowaniem. Podczas procesu odwirowania nadmiar cynku jest zarzucany losowo na detale znajdujące się w koszu wirówki. W ten sposób na powierzchni cynkowanych wyrobów powstają zgrubienia, zadziory, ostre miejsca, które obniżają jakość wyrobu (rys. 1). Po procesie konieczny jest przegląd cynkowanej partii wyrobów oraz poprawa braków. Ręczne wykończenie i czyszczenie powierzchni detali jest niezwykle czasochłonne, co przekłada się na ekonomię procesu. Ta sytuacja ma szczególne znaczenie w przypadku złożonych części w masowej produkcji. Chęć obniżenia kosztów oraz stabilizacji produkcji pod względem jakości wymaga poszukiwania skutecznych metod wykańczania. Jedną z możliwości jest obróbka wibrościerna [2]. Proces t[...]

 Strona 1