Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy Lis"

Laudacja z okazji nadania godności doktora honoris causa AGH Wiesławowi Ochmanowi

Czytaj za darmo! »

Magnificencjo Rektorze, Mistrzu, Doktorze Honoris Causa, Szanowna Pani Krystyno Ochman, Panie Dziekanie, Panie i Panowie - Dostojni Goście, Formalną powinnością laudatora w przewodzie doktoratu honoris causa jest przybliżenie sylwetki Dostojnego Doktora, jego życia i dorobku, a zwłaszcza rozwinięcie sentencji Uchwały Senatu Uczelni uzasadniającej przyznanie tytułu DHC AGH właśnie tej[...]

Nowy obiekt oraz nowy kierunek Ceramika na AGH

Czytaj za darmo! »

Wraz z nowym rokiem akademickim, 1 października br., ponad 200 studentów studiów magisterskich i 110 doktorantów rozpoczęło kształcenie w nowym budynku dydaktycznym Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w Krakowie. Na pięciu kondygnacjach o powierzchni ponad pięciu i pół tysiąca metrów kwadratowych urządzono 35 laboratoriów i pracowni naukowo- -dydaktycznych ora[...]

Kształcenie na kierunku Inżynieria Materiałowa na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

Czytaj za darmo! »

Problem kształcenia jest jednym z podstawowych problemów i wyzwań dla naszego środowiska skupionego wokół nauki o materiałach i inżynierii materiałowej. Pytania te są aktualne od początku powstania inżynierii materiałowej w naszym kraju w latach 70. Odpowiadając na apel profesora Krzysztofa Kurzydłowskiego i kontynuując dyskusję rozpoczętą opracowaniem profesora Stefana Wojciechowskiego pragniemy dołożyć głos na przykładzie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. W naszym podejściu inżynieria materiałowa umieszczona jest ideowo bardzo blisko technologii materiałów. Jesteśmy przecież przykładem inżynierii materiałowej, powstałej na bazie wydziału technologicznego (chemicznego), podobnie jak ma to często miejsce w ośrodkach zajmujących się materiałami polimerowymi czy me[...]

Phase evolution of materials in the Ti-Al-C system during hot-pressing

Czytaj za darmo! »

Some of ternary materials in the Ti-Al-C system are very interesting due to their specific structure. Because of their properties, that are result of their heterodesmic structure, they are called plastic ceramics. In this paper authors would like to present influence of hot pressing on phase evolution in Selfpropagating High-temperture Synthesis (SHS) derived Ti3AlC2. To obtain ternary titani[...]

Synthesis and properties of hot-pressed Ti-Al-C-N materials

Czytaj za darmo! »

Among many covalent materials such as carbides or nitrides there is a group of ternary compounds referred in literature as H-phases, Hägg-phases, Novotny-phases or thermodynamically stable nanolaminates. These compounds have a Mn+1AXn stoichiometry, where M is an early transition metal, A is an element of A groups (mostly IIIA or IVA) and X is carbon and/or nitrogen. Heterodesmic structures of these phases are hexagonal, P63/mmc, and specifically layered. They consist of alternate near close-packed layers of M6X octahedrons with strong covalent bonds and layers of A atoms located at the centre of trigonal prisms. The M6X octahedra, similar to those forming respective binary carbides, are connected one to another by shared edges. Variability of chemical composition of the nanolaminates is usually labelled by the symbol describing their stoichiometry, e.g. Ti2AlN represents 211 type phase and Ti3AlC2 - 312 typ. Structurally, differences between the respective phases consist in the number of M layers separating the A layers: in the 211’s there are two whereas in the 321’s three M layers [1÷3]. The layered, heterodesmic structure of MAX phases led to an extraordinary set of properties. These materials combine properties of ceramics like high stiffness, moderately low coefficient of thermal expansion and excellent thermal and chemical resistance with low hardness, good compressive strength, high fracture toughness, ductile behavior, good electrical and thermal conductivity characteristic for metals. They can be used to produce ceramic armor based on functionally graded materials (FGM) or as a matrix in ceramic-based composites reinforced by covalent phases [4]. This work was focused on synthesis of three materials in Ti-Al-C-N system, namely Ti3AlC2, Ti2AlN, Ti3Al(C, N)2, by the Self-propagating High-temperature Synthesis (SHS), than obtained powders were hot-pressed and some of their properties were examined. PREPARATI[...]

Kształcenie kadr na potrzeby technologii chemicznej. Wnioski z dyskusji panelowej w czasie obrad 8. Kongresu Technologii Chemicznej DOI:10.15199/62.2016.5.2


  Nawiązując do tradycji Kongresów Technologii Chemicznej, również podczas 8. Kongresu, który obradował w Rzeszowie w 2015 r., podjęto tematykę edukacji w zakresie technologii chemicznej. Tym razem organizatorzy zaplanowali spotkanie w formie dyskusji panelowej z udziałem osób zajmujących się kształceniem kadr dla przemysłu w uczelniach oraz przedstawicieli pracodawców z przemysłu chemicznego. Moderatorem dyskusji panelowej był prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, a wystąpienia wprowadzające przedstawili: prof. dr hab. inż. Jacek Lubczak (Politechnika Rzeszowska), dr hab. inż. Paweł Pasierb, prof. AGH, prof. dr hab. inż. Jolanta Sokołowska (Politechnika Łódzka) i prof. dr hab. inż. Jan Zawadiak. Prelegenci w swoich wystąpieniach wprowadzających przedstawili specjalizacje oferowane na reprezentowanych przez nich Wydziałach (na kierunku studiów technologia chemiczna), zwracając uwagę na ich specyfikę omówili programy kształcenia, a także na bazie doświadczeń własnych i swoich macierzystych wydziałów przedstawili opinie na temat przygotowywania kadr dla przemysłu chemicznego. Na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej (WCh PRz), w ramach kierunku technologia chemiczna studenci na I i II stopniu kształcenia mają do wyboru takie bloki specjalnościowe, jak analiza chemiczna w przemyśle i środowisku, inżynieria chemiczna i bioprocesowa, technologia organiczna i tworzywa sztuczne oraz technologia produktów leczniczych i, dodatkowo, na studiach II stopnia inżynieria materiałów polimerowych. Prof. J. Lubczak podkreślił zalety prowadzonego na [...]

 Strona 1