Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Artur JEŻYK"

Dynamic data exchange in the hybrid expert system supporting designing of electromechanical converters

Czytaj za darmo! »

The paper presents the hybrid expert system using declarative and also algorithmic language programming. In the first case the pc-shell environment is utilized and in the second - Delphi 2005.NET. The dynamic data exchange in this system is realized on the dynamic libraries level written in C language. Especially for that purpose functions and procedures in Delphi were created. These functions and procedures supervise communication processes between all parts of the designed expert system in on-line mode. The presented expert system gives good results confirmed by calculations made for an example electromechanical converter.. Streszczenie. W artykule przedstawiono hybrydowy system ekspertowy wykorzystujący zarówno deklaratywny jak i algorytmiczny język programowania oraz środowiska programistyczne ps-shell i Delphi 2005.NET. Dynamiczna wymiana danych w systemie realizowana jest na poziomie bibliotek dynamicznych napisanych w jezyku C, zapewniających process komunikacji on-line pomiędzy wszystkimi modułami system. Przedstawiony system ekspertowy daje dobre wyniki uzyskane dla przykładowego przetwornika elektromechanicznego. (Hybrydowy system ekspertowy wspomagający projektowanie urządzęń elektromechanicznych) Keywords: electromechanical converter, hybrid expert system, dynamic data echange, declarative language programming. Słowa kluczowe: przetwornik elektromechaniczny, hybrydowy system ekspertowy, dynamiczna wymiana danych, deklaratywny język programowania Introduction Nowadays expert systems are created and applied in many domains like economics, medicine, archaeology, engineering, biology etc [10]. Expert systems constitute a part of artificial intelligence field. They may be divided into two groups: shell expert systems and dedicated expert systems. The first group is applied for various purposes using only the diversified knowledge bases, and then the shell expert systems are more flexible. The second group is used to solve the p[...]

 Strona 1