Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Benedykt Kubacki"

Linie wysokich i najwyższych napięć na słupach rurowych - dotychczasowe doświadczenia DOI:10.15199/74.2015.3.4


  W budownictwie elektroenergetycznych linii wysokich i najwyższych napięć, jak w wielu innych dziedzinach techniki, poszukiwane są coraz nowsze rozwiązania. Potrafią one sprostać zwiększającym się wymaganiom, szczególnie w zakresie warunków ochrony środowiska, które uzyskają akceptację społeczną na realizację linii WN i NN. Jednocześnie będą ułatwiały i skracały czas montażu, ograniczały zakres prac eksploatacyjnych i będą efektywne pod względem ekonomicznym. Przez wiele lat w zakresie konstrukcji wsporczych dla linii WN i NN stosowano słupy kratowe, jednotorowe lub dwutorowe. Jedynym odmiennym rozwiązaniem była pierwsza linia 400 kV Mikułowa - Joachimów, na słupach portalowych, z elementami o konstrukcji iglicowej. Nowoczesne rozwiązania elektroenergetycznych linii napowietrznych na słupach rurowych, pełnościennych, stalowych dotarły do Polski jak wiele innych, nowych rozwiązań ze znacznym opóźnieniem. Te dość powszechnie stosowane konstrukcje, szczególnie we Francji (największy producent to firma PETITJEAN), znalazły się w Polsce dopiero z początkiem roku 2000. Pierwsze zastosowania słupów rurowych w liniach 110 kV to linia Kampus Uniwersytetu Jagiellońskiego-Ruczaj w Krakowie (2002 r.), linia Wieruszów-Wieluń (60 słupów, 2005 r.) oraz pojedyncze przypadki przy konieczności przebudowy linii, wykonaniu nowego skrzyżowania, przy usunięciu awarii, kablowaniu odcinka linii jako słupy kablowe. Minęło już ponad 10 lat odkąd stosuje się w polskich sieciach elektroenergetycznych stalowe słupy rurowe. Impulsem do szukania nowych rozwiązań były coraz trudniejsze warunki uzyskania społecznej akceptacji na budowę napowietrznych linii elektroenergetycznych w dotychczasowym kształcie, a zatem szukania innych rozwiązań konstrukcji wsporczych linii, które stanowiłyby alternatywę dla tradycyjnych słupów kratowych. Szczególnie duże problemy występowały w terenach podmiejskich, gdzie zlokalizowanie słupa o podstawie kilkudziesięciu metrów kwa[...]

 Strona 1