Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Dawid Murzyński"

Właściwości azotku molibdenu otrzymanego metodą katodowego odparowania łukowego

Czytaj za darmo! »

Dobre właściwości tribologiczne cienkich powłok azotku molibdenu, tj mały wskaźnik zużycia i współczynnik tarcia w połączeniu z dużą twardością i dobrą przyczepnością do podłoża, czyni z nich dobrego kandydata do zastosowań tribologicznych Powłoki takie są badane także ze względu na właściwości katalityczne oraz stosowane jako bariery termiczne. Utlenianie azotku molibdenu do warstwowego tlenku molibdenu MoO3 umożliwia ich wykorzystanie jako powłoki samosmarowe w węzłach tribologicznych pracujących w wysokiej temperaturze [1]. Struktura fazowa powłok Mo-N silnie zależy od parametrów technologicznych ich nakładania, głównie od ciśnienia azotu w komorze roboczej. Wzrost ciśnienia azotu powoduje zmianę struktury fazowej z sieci regularnej przestrzennie centrowanej molibdenu Mo [2], poprzez fazy tetragonalne ściennie centrowane β-Mo2N [3], βʹ-Mo2N [4], βʺ-Mo2N [5], regularną γ-Mo2N [6] do heksagonalnej δ-MoN [7]. Fazy tetragonalne β-Mo2N są niskotemperaturowymi odmianami regularnej fazy γ-Mo2N. Występuje także regularna faza MoN oznaczona jako B1 MoN [8]. Fazy te, ze względu na różne struktury sieci krystalograficznej, charakteryzują się różnymi właściwościami fizycznymi. Powłoki Mo-N są nakładane głównie metodą rozpylania magnetronowego [9]. Do wytworzenia warstwy heksagonalnej fazy δ-MoN wymagany jest większy stopień jonizacji plazmy i/lub większe ciśnienie azotu. Warunki te spełnia metoda odparowania łukowego [9]. Stopień jonizacji plazmy jest w tej metodzie znacząco większy niż w przypadku rozpylania magnetronowego. Metoda ta umożliwia także otrzymywanie powłok o większej gęstości i lepszej jakości. Praca obejmuje wyniki badań wpływu ciśnienia azotu i napięcia polaryzacji podłoża na skład fazowy powstających powłok Mo-N. Powłoki nakładano na podłoża ze stali HS6-5-2 metodą katodowego odparowania łukowego, stosując cztery różne wartości ciśnienia azotu i cztery napięcia polaryz[...]

Odporność na zużycie i korozję powłok wielowarstwowych CrCN/CrN wytworzonych na azotowanej stali 42CrMo4 metodą katodowego odparowania łukowego DOI:10.15199/28.2015.5.18


  Transition metal nitrides formed by PVD methods are characterized by properties which are subject to many applications. Chromium nitride coatings show good resistance to oxidation, wear and corrosion. It can be improved through the formation of a multilayer structure, wherein the columnar microstructure (typical for monolayer coating PVD) is interrupted, which significantly reduces a potential source of corrosion occurring along the columns. In addition, the introduction of carbon to chromium nitride causes refinement of microstructure, corresponding to both the improvement of the mechanical properties of the coating and increased resistance to corrosion. The aim of the work was to produce CrCN/CrN multilayer coating by cathodic arc evaporation on a not nitrided and nitrided 42CrMo4 steel substrates. The nitriding was characterized by varying the composition of iron nitrides in the surface zone. The samples were tested for adhesion, resistance wear and corrosion resistance in 3% NaCl solution. It has been found that the reduction of nitride precipitates of ε (Fe2-3N) and γ′ (Fe4N) on the outer surface of the substrate is critical for the adhesion of CrCN/CrN coatings and corrosion resistance. Substrates nitrided in nitrogen potential KN = 1.1 did not show in X-ray studies ε and γ′ phases. This resulted in a lower wear rate of the coating, a higher adhesion of the coating to the substrate, higher corrosion potential and lower corrosion current density compared to the coating deposited on not nitrided or nitrided in higher nitrogen potential. Key words: multilayer coatings, PVD, adhesion, corrosion resistance. Azotki metali przejściowych formowane metodami PVD charakteryzują się właściwościami będącymi przedmiotem wielu zastosowań. Powłoki z azotku chromu wykazują dobrą odporność na utlenianie, zużycie i korozję. Można ją poprawić przez formowanie struktury wielowarstwowej, w której przerywana jest mikrostruktura[...]

 Strona 1