Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Lucjan JANOWSKI"

Metody oceny wyników testów subiektywnych Quality of Experience DOI:10.15199/59.2017.6.5


  Paradygmat jakości postrzeganej przez użytkowników jest istotny dla poprawnie działającej sieci telekomunikacyjnej. Użytkownicy końcowi ponoszą bowiem koszty dostarczanych usług. Jeżeli jakość ta jest niewystarczająca, rezygnują z danych usług. Doprowadza to do zmniejszenia dochodu operatorów. Jeszcze niedawno podstawowym wyznacznikiem jakości usług danej sieci była przepustowość. Obecnie można obserwować coraz więcej reklam, w których główny nacisk kładziony jest na inny aspekt - jakośći obsługi klienta lub jakość usług. Jakość usług jest problemem bardzo złożonym [1]. Można mówić o użyteczności lub jakości samych aplikacji. Aspektem telekomunikacyjnym jest jakość usług będąca funkcją dostępu do Internetu. Szczególnym przykładem takiej usługi jest przesyłanie wideo. Usługa ta jest bardzo silnie zależna od parametrów sieci telekomunikacyjnej, a ruch generowany przez usługi wideo już w roku 2016 [2] stanowił 60% ruchu przesyłanego w sieciach mobilnych. Wraz z dynamicznym rozwojem nowych dostawców usług, takich jak: Netflix, HBOGo czy polski VOD - zdaniem analityków CISCO - ilość ruchu generowanego przez serwisy wideo będzie nadal rosnąć. Dodatkowym czynnikiem wzrostu mogą okazać się systemy wirtualnej rzeczywistości, wymagające znacznie większej ilości danych niż tradycyjne systemy wideo [4]. Jakość usług wideo jest bardzo istotna ze względu na powszechność tej usługi oraz ze względu na dużą ilość ruchu, jaką ona generuje. Jednocześnie operatorzy nie mogą zapomnieć 186 PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY  ROCZNIK XC  WIADOMOŚCI TELEKOMUNIKACYJNE  ROCZNIK LXXxVI  nr 6/2017 subiektywnych trzeba badać wiele sekwencji, a otrzymane modele jakości muszą uwzględniać samą treść. Przygotowanie testu subiektywnego polega na wybraniu kilku punktów, które posłużą do estymacji krzywej przedstawionej na rys. 2. Jeżeli próbkowanie wybrane dla danej sekwencji będzie poprawne, otrzyma się poprawną estymację krzywej (rys.[...]

Pomiary i modelowanie postrzeganej jakości (QoE) usług komunikacji multimedialnej za pomocą uogólnionego modelu liniowego (GLZ)

Czytaj za darmo! »

Współczesny Internet dostarcza nam coraz bardziej urozmaiconych usług komunikacji multimedialnej (telefonia VoIP, telewizja IPTV, wideokonferencje, wymiana P2P plików zawierających treści multimedialne, wideo na życzenie VoD). Jest rzeczą oczywistą, że wszyscy uczestnicy tego rynku - dostawcy usług, operatorzy sieciowi oraz last but not least użytkownicy tych usług - mierzą, analizują i wreszcie oceniają ich jakość. Proces ten zyskał ostatnio na sile z uwagi na rosnącą konkurencję na rynku usług komunikacji multimedialnej. Przez wiele lat pomiar jakości usług internetowych - na poziomie sieciowym - był wyłączną domeną operatorów sieci, wyznaczających takie parametry Quality of Service (QoS), jak prawdopodobieństwo utraty pakietów czy wartość średnia lub fluktuacje opóźnienia t[...]

QUALITY OF EXPERIENCE EVALUATION FOR MULTIMEDIA SERVICES

Czytaj za darmo! »

Quality of Experience (QoE) in telecommunication and information technology areas is roughly understood as a Quality of Service perceived by a user. At first, the reader will be introduced into the need of subjective evaluations. The introduction will be based on a short presentation of simple quantitative metrics, faced with a lack of possibilities for their application in a subjective qual[...]

Ocena postrzeganej jakości usług strumieniowania wideo w scenariuszu bez referencji ze skalowaniem przepływności

Czytaj za darmo! »

Zdobywające coraz większą popularność usługi strumieniowania sekwencji wizyjnych borykają się wciąż z problemem ograniczonej przepływności łączy dostępowych. O ile w przypadku połączeń przewodowych z reguły są już dostępne przepływności rzędu megabitów, o tyle dla łączy bezprzewodowych wyższe szybkości bitowe nie są już tak powszechne. Problem ten dotyczy zwłaszcza użytkowników mobilnych, którzy nie mogą oczekiwać stabilnego łącza o wysokiej przepływności. Wobec powyższego rozwiązaniem umożliwiającym uruchamianie usług strumieniowania sekwencji wizyjnych dla takich łączy dostępowych jest transkodowanie "w locie" strumieni wizyjnych. Efektem transkodowania jest skalowanie przepływności (i zarazem jakości) umożliwiające dostosowanie przesyłanego strumienia do aktualnych parametr[...]

 Strona 1