Wyniki 1-10 spośród 16 dla zapytania: authorDesc:"Janusz Kowalski"

15 lat uczelni z dawnych stolic


  Powołanie Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych było - tego nikt nie ukrywa - "zadośćuczynieniem" za obniżenie statusu miejscowości, w których powstawały. Były to bowiem dawne stolice w układzie 49 województw. Minęło 15 lat. Czy ten polityczny zamysł przetrwał próbę czasu? Najpierw fakty - daty i liczby: 19 maja 1998 r. erygowano w Tarnowie pierwszą Państwową Wyższą Szkołę Zawodową. Dziś jest takich szkół łącznie 36. Posiadają one 344 uprawnienia do kształcenia na kierunkach studiów, z czego 330 na studiach I stopnia. Wprawdzie liczba studentów to zaledwie 4,4% studentów polskich uczelni ogółem, ale jest to ok.78 tysięcy studentów w bieżącym roku akademickim, z czego 56 tys. na studiach stacjonarnych. Swoją wiedzę przekazuje im prawie 5 tys. wykładowców i nauczycieli akademickich. Od momentu powstania PWSZ ukończyło ponad 210 tys.osób. Uczelnie te wykształciły również 21 tys. absolwentów studiów podyplomowych. PWSZ mają 34 domy studenckie dla ok. 3 tys. studentów. Z pomocy materialnej korzysta 24 tys. studentów, w tym 6 tys. otrzymuje je za dobre wyniki w nauce. No i może na łamach PT informacja najistotniejsza: w strukturze kierunków kształcenia tyc[...]

XXXIX Olimpiada Wiedzy Technicznej


  Zakończyła się XXXIX edycja Olimpiady Wiedzy Technicznej. Znów błysnęły talenty techniczne, umysły aktywne, charaktery mocne. Pokazała się młodzież, jaką rzadko spotkać można na stadionach, w programach telewizyjnych, w dyskotekach. Startuje ich w tych olimpiadach coraz mniej, bo przecież mamy kryzys demograficzny, mamy też coraz bardziej rosnącą troskę nie o przyszłość, lecz o dzień dzisiejszy. To nie sprzyja chęci doskonalenia się i zdobywania laurów, które przecież nie przekładają się na żaden sukces materialny. Ale to oni zadecydują o naszej przyszłości. Można nawet powiedzieć, że będą decydowali o tej przyszłości w coraz większym stopniu, bo przecież nie węgiel, stal czy nafta. Tylko ludzie. Ludzie myślący.Dziewczęta są w tej Olimpiadzie niczym rodzynki w cieście. Ale trzeba przyznać, że coraz częściej zostają laureatkami. W zakończonej 39 edycji OWT po raz kolejny w ciągu ostatnich kilku lat, w gronie 26 tegorocznych laureatów znalazły się dwie dziewczyny: Anna Maciąga z I LO im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku (III lokata w grupie me[...]

Bezpieczna profilaktyka jest najtańsza

Czytaj za darmo! »

Wypadek w kopalni Mysłowice-Wesoła pochłonął pięć istnień ludzkich. Jego przyczyną było zlekceważenie wymogów bezpieczeństwa opartych na kryteriach technicznych. Po raz kolejny potwierdziło się, jak ważne jest zachowywanie elementarnych zasad bezpieczeństwa tam, gdzie życie ludzkie może być zagrożone przez nieprofesjonalne użytkowanie urządzeń technicznych.Oczywiście, trudno porównywać realia kopalni z obsługą dźwigów, urządzeń ciśnieniowych i maszyn. Tego typu urządzeniami zajmują się Krajowe Fora Konsultacyjne działające w ramach Centrum Bezpieczeństwa Techn[...]

Oni budowali Nigerię DOI:


  Parę tygodni temu Polska została po raz 6. wybrana na dwuletnią kadencję niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. Mało kto dziś zdaje sobie sprawę, że do naszego znaczącego sukcesu na arenie międzynarodowej przyczynili się polscy inżynierowie. W latach 1960-90 polscy specjaliści byli zatrudniani legalnie w wielu krajach tak zwanego wówczas III świata, w ramach specjalnych umów państwowych. Zatrudnianie za granicą było prowadzone przez polskie przedsiębiorstwa handlowe lub budowlane na kontraktach indywidualnych lub zbiorowych. Wśród nich szczególnym "popytem" cieszyli się absolwenci Wydziału Melioracji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Chcąc przybliżyć te mało znane fakty, grupa inżynierów z SGGW, działająca w Klubie Wychowanków tej uczelni, wspólnie z Towarzystwem Polsko-Nigeryjskim przygotowała pod kierunkiem mgr. inż. Wiesława Grabowskiego prezentacje pokazujące ich pracę, życie i działania w ramach tych kontraktów. Po powrocie do kraju kilku z nich sporządziło opisy swojej pracy. To opracowanie liczy dwa tomy, bogate w różne źródła: mapy, zdjęcia, tabele i dokumenty. Materiały te były kilkakrotnie wystawiane. Przede wszystkim w macierzystej SGGW, a w kwietniu i maju br. także w gmachu Warszawskiego Domu Technika NOT. Jak to w Nigerii bywało Zacznijmy zatem od początku, czyli jak to się zaczęło… Dwudziestu dwóch polskich inżynierów meliorantów, pracowało w latach 1970-90 w Afryce. Głównie byli zatrudnieni w Nigerii na podstawie kontraktów indywidualnych organizowanych przez Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Polservice. Kandydatów do pracy przygotowywano na Podyplomowym Kursie Szkolenia Ekspertów przy Studium Afrykanistycznym na Uniwersytecie Warszawskim. Byli szkoleni w zakresie m.in. znajomości warunków polityczno-gospodarczych, klimatyczno-glebowych oraz znajomości języ[...]

Nasz rodak w Kanadzie DOI:


  Kanada obchodziła w tym roku 150-lecie utworzenia Konfederacji. 1 lipca 1867 r. proklamowano powstanie kanadyjskiego państwa. Jak niemal wszędzie w Ameryce Północnej i Południowej, również w Kanadzie w budowę struktur nowego państwa włączali się przybysze z Polski. A w zasadzie z ziem polskich, gdyż Polska jako państwo nie istniała w tamtych czasach.Jednym z nich, i to takim, który odegrał ważną rolę w tworzeniu kanadyjskiej państwowości, był inżynier Aleksander Edward Kierzkowski - i tu dla środowiska technicznego ważna informacja i ciekawostka - prawdopodobnie członek Towarzystwa Politechnicznego Polskiego. Przypomnijmy, że powstałe w 1835 r. w Paryżu Towarzystwo było protoplastą ruchu stowarzyszeniowego, którego tradycje kontynuuje dziś Naczelna Orga[...]

Nauka i przemysł – konieczna unijna synergia DOI:


  To były dwa bardzo pracowite i interesujące dni podczas których debatowali uczestnicy Europejskiego Forum Technologicznego (Katowice, 26-27.09.2018). Agenda Forum, które odbyło się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym na terenie pokopalnianym, obejmowała kilkadziesiąt sesji i warsztatów, prezentacji oraz imprez towarzyszących, w tym Kongres energetyczny oraz konferencję górniczą.Odbyły się też sesje poświęcone zastosowaniom nowych cyfrowych technologii w tak różnych dziedzinach jak: transport i motoryzacja, hutnictwo i chemia, energetyka i przemysł wydobywczy, ale także medycyna, czy gospodarka odpadami. Horyzont Europa Cele Forum wyznaczał temat i mówcy sesji inauguracyjnej "Od Horyzontu 2020 do Horyzontu Europa". Tę sesję prowadził prof. dr hab. inż. Jan Szmidt - Rektor Politechniki Warszawskiej, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Publicznych. Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin mówił o działaniach podjętych w ramach przyjętej przez rząd Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. "Jej celem jest zmiana modelu rozwojowego Polski - z kraju adaptującego technologie, do ich twórcy" - powiedział wicepremier Wskazał na ustawę o innowacyjności, tzw. Innovation Box - pakiet ulg podatkowych wspierających komercjalizację wyników badań opatentowanych w Polsce, a także Konstytucję dla Nauki (PT 21-22/2018). Zapowiedział też wdrożenie sieci badawczej ŁUKASIEWICZ. Zadeklarował, że udział Polski w programie Horyzont Europa będzie na poziomie co najmniej 3% (dziś 1%) Uczestnicy Forum czekali z niecierpliwośc[...]

Krakowskie spotkanie polskich inżynierów DOI:

Czytaj za darmo! »

W dniach 13-15. czerwca w Krakowie odbył się IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich (ŚZIP), zwołany razem z XXVI Kongresem Techników Polskich. W Zjeździe wzięło udział około 200 osób, w tym polonijni inżynierowie z Kanady, Stanów Zjednoczonych, Australii, Litwy, Austrii, Grecji, Niemiec, Francji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz liczna reprezentacja polskiego środowiska inżynierskiego z instytutów badawczych i innowacyjnych firm, a także naukowców i studentów krakowskich uczelni technicznych. Zwracając się w specjalnym przesłaniu, podczas inauguracji 13 czerwca br., sprawujący patronat nad Zjazdem i Kongresem Prezydent RP Pan Andrzej Duda, napisał: To niezwykle cenne i ważne [...]

Krakowskie spotkanie polskich inżynierów DOI:

Czytaj za darmo! »

W dniach 13-15. czerwca w Krakowie odbył się IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich (ŚZIP), zwołany razem z XXVI Kongresem Techników Polskich. W Zjeździe wzięło udział około 200 osób, w tym polonijni inżynierowie z Kanady, Stanów Zjednoczonych, Australii, Litwy, Austrii, Grecji, Niemiec, Francji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz liczna reprezentacja polskiego środowiska inżynierskiego z instytutów badawczych i innowacyjnych firm, a także naukowców i studentów krakowskich uczelni technicznych. Zwracając się w specjalnym przesłaniu, podczas inauguracji 13 czerwca br., sprawujący patronat nad Zjazdem i Kongresem Prezydent RP Pan Andrzej Duda, napisał: To niezwykle cenne i ważne [...]

Krakowskie spotkanie polskich inżynierów DOI:

Czytaj za darmo! »

W dniach 13-15. czerwca w Krakowie odbył się IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich (ŚZIP), zwołany razem z XXVI Kongresem Techników Polskich. W Zjeździe wzięło udział około 200 osób, w tym polonijni inżynierowie z Kanady, Stanów Zjednoczonych, Australii, Litwy, Austrii, Grecji, Niemiec, Francji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz liczna reprezentacja polskiego środowiska inżynierskiego z instytutów badawczych i innowacyjnych firm, a także naukowców i studentów krakowskich uczelni technicznych. Zwracając się w specjalnym przesłaniu, podczas inauguracji 13 czerwca br., sprawujący patronat nad Zjazdem i Kongresem Prezydent RP Pan Andrzej Duda, napisał: To niezwykle cenne i ważne [...]

Krakowskie spotkanie polskich inżynierów DOI:

Czytaj za darmo! »

W dniach 13-15. czerwca w Krakowie odbył się IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich (ŚZIP), zwołany razem z XXVI Kongresem Techników Polskich. W Zjeździe wzięło udział około 200 osób, w tym polonijni inżynierowie z Kanady, Stanów Zjednoczonych, Australii, Litwy, Austrii, Grecji, Niemiec, Francji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz liczna reprezentacja polskiego środowiska inżynierskiego z instytutów badawczych i innowacyjnych firm, a także naukowców i studentów krakowskich uczelni technicznych. Zwracając się w specjalnym przesłaniu, podczas inauguracji 13 czerwca br., sprawujący patronat nad Zjazdem i Kongresem Prezydent RP Pan Andrzej Duda, napisał: To niezwykle cenne i ważne [...]

 Strona 1  Następna strona »