Wyniki 1-10 spośród 25 dla zapytania: authorDesc:"Dariusz SAWICKI"

Modeling the metallic reflection using appropriate BRDF model

Czytaj za darmo! »

BRDF is commonly used for modeling the reflection of light. Simulation of the light point figure requires modeling the reflection from the metallic surface. The paper presents review of the most important BRDF models and their features. He-Torrance-Sillion-Greenberg, Cook-Torrance, Embrechts, Ashikhmin-Shirley, Phong and Ward function are considered. The most useful model in a light point figure[...]

Nielambertowskie właściwości emisyjne źródła światła

Czytaj za darmo! »

Źródło światła jest jednym z najważniejszych elementów reflektora wpływających na kształt i rozkład luminancji figury jasnych punktów. Do podstawowych parametrów źródła zaliczamy rozkład luminancji na jego powierzchni oraz właściwości geometryczne (kierunkowe) emisji światła. Praca przedstawia propozycję uwzględnienia nielambertowskiego modelu emisji w symulacji figury jasnych punktów. Abstract[...]

Selected geometric problems of the light point figure determining using ray tracing

Czytaj za darmo! »

This paper presents geometric problems that occur in implementation of the ray tracing method to the light point figure of a headlight simulation. The usage of normalized homogeneous coordinate system in position description of the headlight elements allows simplifying calculation and avoiding numerical errors as well. From the other hand it facilitates also usage of the accelerating methods. Th[...]

To See or Not to See - reflections on human color perception

Czytaj za darmo! »

The correctness of color vision is the essential problem in Lighting Technology, Human Computer Interaction and Computer Graphics. To answer the question about correctness of perception process the workings of the whole human vision system should be analyzed. The color information can be falsified in the perception process. In many cases it is useful for us but often does not allow obtaining information about true color in proper way. But what is really true: the measured color or our “real subjective" perception? Streszczenie. Percepcja barw jest jednym z podstawowych problemów techniki świetlnej, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer. Aby odpowiedzieć na pytanie o poprawność interpretacji wrażeń barwnych, cały proces widzenia musi zostać przeanalizowany. Informacja o barwie może być fałszowana w procesie percepcji, często jest to dla nas korzystne. Powstaje jednak pytanie: na ile jest to subiektywne, czy oko jest dobrym instrumentem oceny barw? (Patrzeć czy widzieć - refleksje na temat percepcji barw) Keywords: color perception, human vision system. Słowa kluczowe: percepcja barwy, zmysł wzroku. Introduction We all know spectacular optical illusions, where the interpretation of the received image can differ from the reality. We are accustomed, that the surrounding world is such as we see it, and we often put the question if the eye fails us? Or maybe, we simply see what we want to see (Fig.1) ? There exist many analyses dedicated to creation of the optical illusions and to the perception problems. The question arises, if we can deal with similar perception problems in the color vision. Does the impression of color correspond with the real object color. It is easy to notice that "the surrounding world is colorful". The development of the technique in last years caused that this sentence has taken the almost new sense. Television, printing, photo climbed on the unavailable so far level of color reproduction. The[...]

Prosty model fotoluminescencji dla potrzeb grafiki komputerowej

Czytaj za darmo! »

Celem realistycznej grafiki komputerowej jest uzyskanie obrazów jak najbardziej zgodnych z rzeczywistością.Wymaga to uwzględnienia wszystkich (o ile jest to możliwe) zjawisk świetlnych. Zjawiska odbicia światła od powierzchni przedmiotu decydują o jego wyglądzie - a tym samym o ocenie realności obrazu. Najczęściej do opisu zjawiska odbicia światła stosuje się funkcję rozkładu współczynnika odbicia dwukierunkowego (BRDF - Bidirectional Reflectance Distribution Function) [1]. Dla uproszczenia, nawet w zaawansowanych rozważaniach, najczęściej pomija się zależności pomiędzy długościami fali światła padającego i odbitego, przyjmując założenie, że nie ma to wpływu na wygląd rysowanego przedmiotu [2]. Oznacza to brak możliwości uwzględnienia zjawisk typu luminescencji, które wprawdzi[...]

Multitouch screen – alternative human computer interface

Czytaj za darmo! »

The paper presents description of the construction and operating mode of multitouch screens based on image recognition. There is also described the problem of hardware selection associated with the image recognition. Several operations are done on the image e.g. preprocessing, interferences elimination etc. In the paper is also introduced an application to browse the images as an example which shows the differences between the construction of standard and multitouch applications. Streszczenie. W pracy zamieszczony został opis budowy oraz zasady działania wielopunktowych ekranów dotykowych opartych o rozpoznawanie obrazu. Opisany został problem doboru sprzętu związanego z rozpoznawaniem obrazu. Przechwycony obraz poddawany jest obróbce oraz eliminacji zakłóceń związanych z zewnętrznym[...]

 Strona 1  Następna strona »