Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"WIESŁAW CHLADEK"

Przyczyny mechanicznego niszczenia jednoczęściowych bikortykalnych wszczepów dentystycznych

Czytaj za darmo! »

Walory estetyczne oraz wysoki komfort użytkowania implantoprotezy budzą coraz większe zainteresowanie tą formą leczenia protetycznego [5, 14, 15]. Towarzyszy temu wzrost liczby nowych wszczepów oraz ciągłe modyfi kacje rozwiązań już zaakceptowanych na rynku światowym, wzbogacanych o najnowsze osiągnięcia z zakresu biomateriałów, biomechaniki oraz technologii warstw wierzchnich [8÷11]. Ośrodk[...]

Ocena cech materiałowych krążków stawowych stawu skroniowo-żuchwowego

Czytaj za darmo! »

Jednym z negatywnych skutków stresogennego sposobu życia jest zwiększająca się liczba schorzeń stawów skroniowo-żuchwowych. Rozpoznanie choroby jest możliwe na podstawie obserwacji zmian w mechanizmach funkcjonowania żuchwy. Badania funkcji mechanicznej, uzupełnione obrazami uzyskiwanymi metodami rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej, zazwyczaj pozwalają na przyjęcie właściwych metod terapeutycznych [1]. Obserwacje kliniczne są jednak niewystarczające do jednoznacznego powiązania przyczyn dysfunkcji i skutków, zwłaszcza związanych z blokowaniem krążków stawowych, czy ich perforacją. Istotny wpływ mają zjawiska związane z rozkładami sił i naprężeń w komponentach stawu. Pełne wyjaśnienie mechanizmu schorzenia wymaga więc wykorzystania narzędzi biomechaniki i metod [...]

 Strona 1