Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Ainur KOZBAKOVA"

Determination of blood flow velocity in vessels of the bulbar conjunctiva DOI:10.15199/48.2016.08.29

Czytaj za darmo! »

The paper presents the methods and the system for registration of digital video recordings of the sclera with a spatial resolution of 2 μm. The pulsed illumination of the sclera was used to eliminate the image blurring caused by the continuous movement of the eyes. At evaluation of blood flow velocity the stabilization of the position of recorded images relatively to the first image frame is used and the trajectory of displacement of the bulbar conjunctiva of the eye is determined. Streszczenie. W artykule omówiono metody oraz opisano system do rejestracji cyfrowych nagrań wideo twardówki z rozdzielczością przestrzenną 2 μm. Zastosowano impulsowe oświetlenie twardówki w celu eliminacji rozmycia obrazu spowodowanego przez ciągły ruch gałek ocznych. Przy ocenie szybkości przepływu krwi przeprowadza się stabilizację pozycji zarejestrowanych obrazów względem pierwszej ramki obrazu oraz wyznacza się trajektorię przemieszczenia spojówki gałki ocznej. (Wyznaczenie szybkości przepływu krwi w naczyniach spojówki gałki ocznej). Keywords: blood flow velocity, microcirculation, blood vessels of bulbar conjunctiva Słowa kluczowe: prędkość przepływu krwi, mikrokrążenie, naczynia krwionośne spojówki gałki ocznej Introduction Early diagnostics of vessel diseases is based on evaluation of results of various research methods of vessels condition, hemodynamics and functions of different organs and tissues of the body [1]. Vessels of the eye fundus and the bulbar conjunctiva, being the branches of internal carotis artery, are the most accessible for direct observation and evaluation of their condition (Fig. 1). A number of corporations produce fundus cameras to obtain digital images of retinal vessels. It is possible to evaluate the different morphological parameters of retinal vessel network by processing these images [2]. Fundus cameras allow to register only unitary images, as the eye fundus is illuminated by single powerful white light pul[...]

Development of energy-efficient vibration machines for the buiding-and-contruction industry DOI:10.15199/48.2019.04.10

Czytaj za darmo! »

Vibration machines are used in processes for crushing, sorting, mixing, and compaction of construction materials, as well as in other processes that are characteristic for the building-and-construction industry. Vibration machines are designed, for the most part, for operation in the mode of over-resonance vibrations of the vibration machine actuator. In the design of such vibration machines, predominantly inertial forces are considered. Notwithstanding the fact that vibration machines are rated for steady-state operation, that is, for operation in conditions without transient processes, the energy efficiency of such vibration machines is low. Consequently, such vibration machines are characterized by that their reliability is reduced, materials consumption is high, and running time required for sufficient processing of materials is increased. Additionally, to the operation of vibration machines in the mode of normal harmonic vibrations of the vibration machine actuator, it is possible to operate vibration machines in modes of resonance[...]

 Strona 1